Creative studio
Kontakt

Aké tajomstvá skrýva v sebe typografia?

  • 11. marca 2017
  • Martin Vasiľ - brand director
Typografia - aké v sebe skrýva tajomstvá? - h24studio

Umenie typografie vie dodať web stránke nový dych. Tak isto aj nezvládnutá typografia vie atmosféru zničiť. Preto sa v tomto remesle treba.

Vo väčšine prípadoch ide vlastníkom webstránky o to, aby jej obsah vykonal svoj primárny účel, a teda predal svoju správu návštevníkovi. Typografia, však dáva samotnému textu korunku krásy v podobe rozličných typov písma. Ide o prepojenie samotnej praktickej funkcie obsahu s charakterisickými vlastnosťami, ktorými oplývajú jednotlivé typy písma. Poďme sa spolu pozrieť na prípady, kedy typografia dokáže povedať viac, ako hociktoré iné slovo.
 

Typografia a jej sila

V niektorých špecificky kreatívnych prípadoch dokážu dizajnéri využiť typografiu spôsobom, ktorý odbúrava prebytočné slová. Typografia je využitá tak, aby okamžite vyvolala emóciu v recipientovi a jednoducho povedané, vyrazila mu dych. Každý človek pochádza z iného kultúrneho okolie. Má iné zásady, tradície a zvyky čo v konečnom dôsledku mení jeho pohľad na veci. Na tieto veci pri typografii netreba zabúdať, no zároveň nie je možné vyhovieť všetkým. Nutné je však aby človek, na ktorého je daný dizajn, či typ písma mierený mal aspoň základné vedomosti nato, aby sa ho to dotklo. Pre praktickú ukážku použijem kampaň od Greenpeace, ktorou sa organizácia snažila dostať do povedomia problematiku deforestácie obrovskými korporáciami.
Asi netreba pomenovať, na ktorý sladký produkt Greenpeace poukazuje. A práve v tom spočíva sila typografie. Tvorcovia nemuseli urobiť nič viac, ako ponechať notoricky známy font tohto produktu a pozmeniť ho. Odozva bola však obrovská. Na obrázku sa nachádzajú dve slová a samotná správa tohto obrázku by sa dala rozpísať na strany. V tom spočíva krása typografie.

Pocity a reakcie

Typografia používa vizuálny jazyk, ktorý môže vyvolať rozličnú škálu emócií, no pri správnom použití dokonca fyzické reakcie na daný obrázok. Prvý obrázok obsahuje veľký nápis centrovaný do stredu. Takéto rozloženie spojené s veľkosťou vyžarujú priateľstvo a pozitívne emócie u prijímateľa.
Na nasledujúcom obrázku sa plne prejavý sila typografie. Ide o úplne rovnaký obrázok s iným rozložením, farbou a typom písma. Už na prvý pohľad ide o akúsi „smutnejšiu”, pesimistickejšiu verziu originálu. Farba a umiestnenie napovedá nevýraznosti a akékoľvek pozitívne emócie pominuli. Takýto obrázok by bol užívateľom prinajhoršom ignorovaný.

Nepodceňujte jej silu!

Každý jeden z obrázkov v tomto článku bol demonštráciou arzenálu, ktorým oplýva typografia. V rukách správnej osoby ide o naozaj silnú zbraň útočiacu na zmysli užívateľov. Ako môže byť mocná, tak dokáže byť aj katastrofálna. V rukách ľudí bez akéhokoľvek citu pre písmo ako také. Ako všetky faktory, ktoré spadajú pod webdizajn, aj typografia je niečo, čo si vyžaduje čas a skúsenosti. Pokiaľ sa teda rozhodnete váš voľný čas rozumne investovať, určite sa vám to vráti.