Creative studio
Kontakt

Ako napísať kvalitný životopis

  • 7. januára 2020
  • lukas
CV

V dnešnej dobe je samozrejmosťou štruktúrovaný profesijný životopis, ktorý by mal byť čo najvecnejší a prioritou je, aby obsahoval len pravdivé údaje. Na nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame zopár zásad ako by mal kvalitný a hodnotne napísaný životopis vyzerať.

Životopis alebo aj curriculum vitae, skrátene CV je dôležitou súčasťou mnohých žiadostí. Je potrebný, keď posielate prihlášku na školu, ale najmä ak hľadáte prácu. Vo všeobecnosti platí, že čím je životopis kvalitnejšie vypracovaný, tým vyzerá profesionálnejšie a sofistikovanejšie. Človek ním vytvára prvý dojem, ktorý zaváži pri ďalšom rozhodovaní zamestnávateľa. Určite zaujme toho, komu je adresovaný, zvýši kredit žiadateľa a poskytne mu lepšie východiskové stanovisko pri uchádzaní sa o prácu. Ako napísať kvalitný životopis?

Štruktúra životopisu

Ako sme napísali v úvode štruktúrovaný životopis je najprehľadnejší a najstručnejší a pritom by mal obsahovať všetky pre zamestnávateľa dôležité informácie. Na začiatku sa uvádzajú aktuálne osobné informácie, kam patrí meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Nie je potrebné dopĺňať žiadne dodatkové informácie ako napríklad rodinný stav či národnosť.

Nasleduje dosiahnuté vzdelanie, kde sa uvádza vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie, poprípade roky štúdia. Je správne napísať všetky detailné informácie ohľadom štúdia (názov školy, odbor, titul, vyznamenanie, poprípade názov záverečnej práce ak to má pre vami požadovanú pozíciu význam). K dosiahnutému vzdelaniu patria aj kurzy, semináre či doplnkové vzdelania, ktoré ste úspešne absolvovali. Ďalšou, nemenej dôležitou časťou štruktúry sú pracovné skúsenosti, kde stručne uvediete dôležité zamestnania, v ktorých ste pracovali a majú význam pre vašu žiadosť.

Curiculum vitae

Mali by ste sa zmieniť o tom, kde ste pracovali (názov, poprípade sídlo spoločnosti), o rokoch, v ktorých ste na danej pozícii pôsobili a aká bola vaša pracovná náplň. Nasledujú jazykové znalosti, kde podávate informácie o vašich jazykových schopnostiach a úrovni, na ktorej ich ovládate. Na záver patria informácie ohľadom vašich počítačových zručností, vodičskom oprávnení, vaše záujmy a záľuby. Je dobré tiež uviesť referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov a priložiť motivačný list. Štruktúra a členenie textu životopisu by malo byť čo najprehľadnejšie, čomu by mal zodpovedať jednotný font písma, formátovanie aj zarovnanie, aby vyzeral čo najprofesionálnejšie.

Dôležité atribúty životopisu

Asi najdôležitejším znakom je pravdivosť informácií. Je absolútne neprípustné vymýšľať si najvyššie dosiahnuté vzdelanie, úroveň znalostí cudzích jazykov či predchádzajúce pracovné skúsenosti. Podstatné tiež je, aby bol životopis napísaný gramaticky správne, pretože to svedčí o vašej osobnosti a záujme o prácu. Okrem gramatických chýb je vhodné vyhýbať sa frázovitosti.

CV

Jednotlivé údaje zoraďujte chronologicky od najnovších, aby sa dalo v životopise ľahko orientovať. Priloženie fotografie môže byť veľkým plus pre váš životopis, pričom aj tu platia isté pravidlá. Určite nie sú vhodné fotografie z neformálnych udalostí a rôzne pózy. Najlepšie je, aby bola odfotená len tvár. Čo sa týka celkovej dĺžky životopisu, určite by nemala presiahnuť tri A4.

Na záver rada nad zlato

Ako napísať kvalitný životopis tak aby budúci zamestnávateľ videl, že ste nepodcenili prípravu? Snažte sa pri koncipovaní životopisu zaujať nie len obsahom ale aj formou. Kvalitne vypracovaný životopis je tým správnym odrazovým mostíkom pri hľadaní práci. Mal by upútať pozornosť svojou úrovňou, úhľadnosťou, konzistentnosťou aj štipkou nevšednosti a poukázať na to, že ste výnimočná osobnosť.