Creative studio
Kontakt

Ako si vytvoriť logo?

  • 18. decembra 2019
  • lukas
Ako si vytvoriť logo

Logo tvorí dôležitú grafickú súčasť prezentácie firmy navonok. Je preto veľmi dôležité dbať na jeho vizuál.

Ako si vytvoriť logo aby splnilo svoju funkciu a očakávania? Ktorúkoľvek známu spoločnosť si už podvedome spájame s jej logom. Tvorí jej značku, niečo, čo ju ľahko a jednoducho reprezentuje a predstavuje. 

Aký je trend pri tvorbe moderného a profesionálneho loga?

Moderné logo by malo v sebe niesť myšlienku spoločnosti. Dôležitý je výber správnej farby a ich počtu a taktiež font písma. Nie je žiaduce, aby sa prelínalo veľa farieb a vzorov, ktoré by mali za následok, že logo by bolo neprehľadné a presýtené. Najlepšie je riadiť sa heslom „Menej je niekedy viac“. Moderné logá sú elegantné a nekomplikované a často si tak zachovajú nadčasový ráz.

Toptime

Kde všade je možné logo využiť?

Logo vašu spoločnosť sprevádza počas celého jej „života“. Využíva sa v oficiálnej korešpondencii, mailoch, komunikácii na sociálnych sieťach a prostredníctvom rôznych propagačných materiálov, webe, vizitkách, oblečení, firemných prezentoch a všade kde sa budete chcieť odprezentovať. Je teda na mieste venovať jeho tvorbe dostatočnú energiu a čas. Najjednoduchším, ale aj najpraktickejším riešením ako si vytvoriť logo je nechať jeho tvorbu na profesionálov, ktorý najlepšie poznajú všetky pravidlá pre úspešné, moderné a hodnotné logo. Inak by sa Vám mohlo stať, že uviaznete v šedom prieme spoločností, ktoré si vytvárajú svoje loga na základe podobnej šablóny.

Krivosudsky

To správne logo

Dobre zvolené a precízne graficky spracované logo by malo odrážať hodnoty firmy, jej filozofiu a zásady. Malo by byť čo najadresnejšie, ľahko zapamätateľné a identifikovateľné, aby si ľudia pri jeho vzhliadnutí vytvorili pozitívnu konotáciu k danej spoločnosti a spájali si ho s kvalitnou prácou.