Creative studio
Kontakt

Ako vie firemná identita zmeniť podnik?

  • 28. júna 2016
  • Martin Vasiľ - brand director

Pred tým, než vôbec začnem rozvíjať túto tému, spýtam sa jednoduchú otázku. Mali ste niekedy pocit, že u vás prvý dojem z človeka zohral vo vašom vzťahu k nemu kľúčovú úlohu? Myslím si, že odpoveď bude vo väčšine prípadov znieť áno. Na rovnakej báze funguje aj jednotný vizuálny štýl firmy, či inak povedané, firemná (korporátna) identita.

Čo je to firemná identita?

Nielen človek má svoju identitu, ale aj podnik môže mať rozličné unikátne vizuálne vlastnosti, ktoré ho diferencujú v očiach zákazníkov. Tak ako si človek oblieka každé ráno oblečenie, aj správny podnik by si mal zvoliť svoj virtuálny kabát. Takýto kabát býva zvyčajne vo forme vizitiek, brožúr a podobných fyzických materiálov, ktoré reprezentujú podnik v rukách a mysliach konzumentov. Je to práve firemná identita, ktorá núti človeka diferencovať váš produkt od produktu konkurencie. Tým však pozitíva firemnej identity nekončia.
firemna-identita
Firemná identita spoločnosti Krivosusky
 

3 elementy identity

Vieme, že firemná identita sa skladá z troch elementov. Firemná kultúra zosobňuje hodnoty a celkovú misiu podniku. Táto kultúra môže byť premietnutá aj do zamestnaneckej sféry a je citeľná prevažne v internom svete podniku, ako aj v interakcii so zákazníkom. Firemný dizajn má za úlohu vytvoriť oku lahodiacu rovnošatu všetkým nástrojom, ktoré podnik používa na svoju reklamu (napr. spomenuté vizitky). V neposlednom rade je tu firemná komunikácia, ktorá má priamy dopad na zákaznícku spokojnosť. Komunikácia je alfou a omegou správneho podniku. Nejde len o komunikáciu so zákazníkmi, ale aj s partnerskými firmami a potencionálnymi zákazníkmi. Toto všetko v zásade predstavuje korporátnu identitu. No stačí to?
 

Identita ovplyvnená zmenami

Vo svete, kde každý deň prichádza k obrovským zmenám v rozličných priemysloch, kde každý produkt má rozličné alternatívy a inovácia nepozná hraníc, je veľmi dôležité nájsť si svoje miesto a predstaviť jednotnú a vizuálnu tvár firmy, ktorá si neskôr nájde cestu do povedomia zákazníkov.
Budovanie tzv. „korporátnej persóny” je niečo, čo zohráva úlohu v momente, keď má zákazník prvé skúsenosti s produktom. Tieto prvotné dojmy definujú jeho ďalšie správanie, ktoré je hlboko ovplyvnené emóciami. Každá emócia v tejto ranej fáze interakcie zákazníka s produktom je vždy s niečím asociovaná. Mnoho firiem však stále nemá jasno, čomu asociácia prospieva. V momente vytvorenia jednotného imidžu pre váš produkt, či servis, a jasného formulovania vašej identity funguje asociácia ako nástroj, ktorý udrží meno vašej firmy v zákazníkovej pozornosti. Mnohokrát zákazník nie je schopný formulovať tieto špecifické emócie, no bez žiadnych pochýb nemá problém si spojiť, aká firma daný produkt predstavila.
Vynaložený čas spätý s budovaním jednotného vizuálneho štýlu firmy sa vám odmení hneď viacerými výhodami. Kombinácia moderného konzistentného dizajnu firmy prepojená s víziou firmy, budúcimi cieľmi firmy a princípmi firmy, vedie k zvýšenej zákazníckej lojalite. V dnešnej dobe nie je nič vzácnejšie ako udržateľný podnik. Zákazník, ktorý sa stotožní s filozofiou firmy prevtelenou do firemnej identity je výborným príkladom začiatku budovanie lojality.
redizajn-loga
Redizajn firmy Sport House
 

Vplyv na nákupný proces

Navyše, osobné skúsenosti s korporátnou identitou hlboko ovplyvňujú zákazníkov nákupný proces. Silný a stabilná firemná identita je v očiach zákazníka garancia správneho nákupu. Firemná identita má bezpochyby dlhodobý dopad na podnik a jeho okolie. Netreba preto zabudnúť ani na strategické plánovanie, ktoré prináša ovocie vo forme ústnych referencií zákazníka a kvalitnej zákazníckej odozvy. V časoch akými počas svojho životného cyklu firma prechádza môže byť podobná odozva nesmierne užitočná.
 

Identifikácia v priemysle

Pokiaľ spomínam jednotný vizuálny štýl, nesmiem opomenúť fakt, že častokrát príde v podniku k zmenám a zmenám sa nevyhne ani samotný priemysel. Čo robiť v takom prípade? Adaptovať. Firemná identita nie je niečo, čo by malo byť obsiahnuté vo včerajších novinách. Identita musí byť moderná a neustále sa prispôsobovať veľkým zmenám, ktoré nastanú v spoločnosti. Zmena vedenia podniku môže vyústiť do zmeny podnikovej misie a v takom prípade je starú identitu nutné zmeniť. Častokrát stačí zmena loga, no niekedy si to vyžiada viac kreativity a úsilia. Stále je tu však dostatočné množstvo odborníkov, ktorí vedia vytvoriť vizuálny štýl firmy tak, aby potešil zmysly zákazníka.