Creative studio
Kontakt

Zvýšenie konverzie zákazníkov na webe

  • 24. februára 2017
  • Martin Vasiľ - brand director
Ako zvýšiť konverziu návštevníkov

Získavanie zákazníkov je pre chod firmy pravdepodobne najdôležitejším faktorom. Nie je to však žiadna veda, existuje niekoľko spôsobov.

Ako zvýšiť konverziu návštevníkov vašej stránky? Konverzia návštevníka na plateného zákaznícka je veľmi dôležitý faktor úspešného podniku. Ide o veľmi sofistikovaný proces, ktorý si vyžaduje veľa času a veľa optimalizácie. Vyžaduje si týždne prípravy a aj po spustení treba konverziu (Conversion Rate) adaptovať na základe zistení a analýz.
Existuje však zopár zaručených spôsobov, ako konverziu vylepšiť. Základným mottom zostáva: Ak sa vaša konverzia zlepší z 2% na 3%, vlastne ide o 50%-tné zlepšenie.
 

Ako zvýšiť konverziu návštevníkov? A/B Testovanie

Áno, v rámci série článkov o Google Analytics som sa rozhodol vám v krátkosti predstaviť A/B testovanie.  No napriek tomu, že už ste s týmto testovaním možno oboznámení, vynechanie tohto skvelého nástroja v prípade konverzie by bolo neskutočnou chybou. Táto forma experimentovania s obsahom, či rozličnými marketingovými kampaňami, nesie často názov Split Testing. Mnoho firiem má totižto viacero alternatív, napríklad na zákaznícky lievik. Na zistenie toho, ktorý prinesie väčší profit, však tieto alternatívy neskúšajú rad za radom. Namiesto toho šetria čas veľmi rozumným spôsobom.
Jedna zákaznícka skupina s rovnakými preferenciami sa rozdelí na dve menšie. Každá táto skupina predstavuje jeden segment, pričom každý segment dostane inú alternatívu procesu konverzie. Počas interakcie rozličných segmentov s inými formami konverzie sa tak dá rýchlo sledovať, ktorá z alternatív má pozitívnejší dopad. Tým pádom je nad slnko jasné, ktorý typ konverzie by mal byť použitý na stránke samotnej. Nielenže toto experimentovanie šetrí čas a financie, ale dokáže s určitosťou preukázať, ktorá alternatíva prináša viac benefitov.

Prečo práve od vás?

Hovorí vám niečo anglická fráza „Value Proposition” ? Pokiaľ áno tak máte našlapnuté na vytvorenie dobrej konverzie. Ak nie, tak si musíte na túto tému viac posvietiť.
V dnešnej dobe, kedy je niekoľko stoviek firiem v každom odvetví, a všetky sú profitabilné, si treba položiť jednu dôležitú otázku. PREČO by mal zákazník kupovať práve od vás? Samotný zákazník si ju podvedome kladie vždy a nejde mu vždy len o produkt.
Na to, aby si zákazník na túto otázku odpovedal kladne a spravil nákup u vás, potrebujete vybudovať takú hodnotu, ktorá:

  1. Bude hlboko a jasne diferencovaná na trhu. Bude mať špecifické vlastnosti a bude jednoducho asociovaná s vašou firmou/web stránkou.
  2. Musíte vynikať a excelovať minimálne v jednom z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich zákazníka. Zároveň je však nutné, aby ste v ostatných faktoroch nezaostávali za konkurenciou.

Toto je jednoduchý návod ako si vytvoriť hodnotu, ktorá vás diferencuje a núti zákazníka prísť k vám. A/B Testovanie a hodnotový prínos sú prvými piliermi k stavbe akejkoľvek konverzie. Treba sa na ne v ranných štádiách tvorby upriamiť a netreba zanedbať najmenší detail.
Ak máte problémy, alebo úspechy s konverziou, zdieľajte s nami vaše skúsenosti a veríme, že si navzájom pomôžeme k získavaniu kvalifikovaných zákazníkov.