Creative studio
Kontakt

Grafický dizajn – čo to vôbec je?

  • 27. októbra 2016
  • Martin Vasiľ - brand director
grafický dizajn

Napriek tomu, že je grafický dizajn dnes už mohutným priemyslom a krásnym remeslom, nie každý vie, čo v ňom spočíva.

Pravdepodobne úplne najzákladnejšou témou tohto blogu a súčasne základným kameňom, od ktorého sa bude odvíjať všetko ostatné je práve grafický dizajn.  V nasledujúcich riadkoch nebudeme definovať a striktne ohraničovať, čo to vôbec grafický dizajn je. Skôr si ho opíšeme zo všeobecnej perspektívy spôsobom, aby mal každý predstavu o čo ide, keď sa v konverzácií toto virtuálne umenie spomenie.

Grafický dizajn – umenie na internete

Grafický dizajn sa môže považovať za umenie s jasným cieľom. Samotný dizajn môžeme chápať ako zmes kreatívneho plánovania, ktoré si dáva za úlohu dosiahnutie cieľov pomocou využitia obrazov, symbolov a slov. Pre nás je grafika formou vizuálnej komunikácie pomocou rozličných elementov a nástrojov napomáhajúcim samotnému procesu komunikovania.
grafický dizajn
Grafický dizajn častokrát využíva obrazy ako fotky, ilustrácie, logá a symboly alebo rozličné kombinácie techník.
Takéto kombinácie dizajnov môžu obsahovať rozličné nasledujúce elementy.

Elementy grafického dizajnu

V otázkach línií sú hranice naozaj široké. Línie môžu byť rovné, zatočené, vlnité, hrubé či tenké. Takéto línie napomáhajú dizajnérom vymedziť priestor, či rozdeliť obsah v rámci rozloženia. V praxi sú veľmi nápomocné aj pre samotného návštevníka stránky. Línie totižto podvedome nasmerujú oči čitateľa k obsahu tak, aby bolo čítanie intuitívne a komfortné. Jednoducho povedané, dostanú vás na stránke z bodu A do bodu B, pričom vy si ničoho nevšimnete.
Tvary sú taktiež neodňateľným nástrojom grafického dizajnu. Sú používané na vypĺňanie miest na stránke, podporujú textový obsah, či akýkoľvek iný obsah nachádzajúci sa na stránke. Svoju funkciu spĺňajú taktiež pri vyvážení samotného dizajnu webstránky.
Nesmieme zabudnúť taktiež na farby. Príliš veľa farieb, či úplná absencia farieb sú dve alternatívy, ktoré môžu veľmi uškodiť populárnosti webstránky. Ide o hravú formu webdizajnu, kde zopár zmien môže spôsobiť obrovské zmeny k lepšiemu. Pokiaľ má dizajnér pozitívny vzťah k farbám, môže vytvoriť úžasný jednotný štýl pre celý brand a ovplyvniť tak celkovú korporátnu identitu.
Typy písma sú taktiež nástrojom, ktorý dokáže na webstránke vykonať divy. Z jednoduchého textu vie šikovný webdizajnér vytvoriť umelecký text, pokiaľ vie ako nato. Rozličné štýly písma, farby a veľkosti dokážu vyzdvihnúť podstatu vášho textu a vzbudiť rozličnú škálu emócií v čitateľovi.
V neposlednom rade zohrávajú dôležitú rolu textúry. Správne textúry môžu navodiť pocit reálnosti. Špecificky v prípadoch reklám na webstránke. Kúzlo textúr spočíva vo vytvorení pocitu hĺbky  hmatateľného materiálu, pritom ide len o virtuálny nástroj.

Kto je to grafický dizajnér?

Aj v prípade tvorcu samotného grafického dizajnu sa vyhnem zaužívaným definíciám. V našich očiach ide o človeka, ktorý má kreatívny náhľad na veci, pričom inklinuje k umeleckému riešeniu problémov. Takýto človek má dobre pozorovateľské schopnosti, ako aj analytické myslenie potrebné pre riešenie rôznych situácií, ktoré v grafickom dizajne nastávajú. Sú to ľudia, ktorí spájajú rozličné metódy, na základe ktorých sa neboja prepojiť umenie s technológiami.
Výsledkom je vizuálna/virtuálna identita spoločnosti, ktorá vytvorí pocit unikátnosti. V dnešnej dobe je grafický dizajn nutnosťou pre každú väčšiu firmu a preto je fenoménom, o ktorom bude ešte veľa napísané.