Creative studio
Kontakt

Grafický návrh katalógov

  • 8. júla 2020
  • lukas

Je úplne jedno v akej oblasti podnikáte, ale grafika je pre prezentáciu vášho portfólia produktov aj služieb veľmi dôležitá.

Grafický návrh katalógov si vyžaduje správne nafotenie a vyobrazenie toho, čo ponúkate vo vašom podnikaní Vám zabezpečí záujem klientov, pretože stále platí raz vidieť je lepšie ako sto krát počuť. A my prikladáme, že raz vidieť produkt kvalitne a profesionálne je tisíc krát lepšie ako vidieť ho v zlom a nezaujímavom svetle, vzhľade a zobrazení.

Propagačné materiály ako súčasť prezentácie firmy

Pre každú spoločnosť je dôležitá prezentácia toho, čo ponúka alebo čomu sa v minulosti venovala, na akých projektoch pracovala a v čom všetkom sa angažovala. Práve tým môže prilákať nových klientov, ak na vlastné oči uvidia dobre vykonanú prácu.

To všetko sa môžu dozvedieť z rôznych propagačných materiálov, medzi ktoré patria letáky, plagáty, brožúry, vizitky alebo katalógy. Ak sú tieto produkty vypracované moderne a zaujímavo môžu zabezpečiť záujem nových klientov a tým aj úspech pre podnikanie, pretože už nebude núdza o prácu.

Katalóg – priestor pre kreatívny dizajn

Či už ponúkate rôzne produkty ako oblečenie, šperky, stavebný materiál, zákusky alebo služby ako napríklad stavba domu na kľúč, v katalógu vašej ponuky si môže klient nájsť všetky potrebné informácie, ktoré potrebuje vedieť. To znamená od rôznych parametrov a údajov po cenovú ponuku. Preto je katalóg taký dôležitý. Klient v ňom nájde nie len to, čo potrebuje vedieť, ale uvidí ponúkané produkty a služby na vlastné oči. Ak je grafický návrh katalógov spracovaný na profesionálnej úrovni, určite je pre kupujúceho zaujímavý a radšej sa rozhodne pre takúto ponuku ako by si mal vybrať na základe zle vyzerajúceho portfólia.

Zásady primeraného grafického vzhľadu katalógov

Ako pri tvorbe všetkých propagačných materiálov tak aj pri tvorbe grafického návrhu katalógov je veľké množstvo možností. Záleží len a len na klientovi, či to nechá na grafikovi, poprípade sa s touto náročnou úlohou popasuje sám alebo pôjde o vzájomnú spoluprácu. Pri ich tvorbe je vhodné dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad, ktoré zabezpečia zaujímavý a moderný dizajn. Je potrebné dbať na to, pre akú cieľovú skupinu je určený, aby oslovil a zaujal klienta. Zároveň by mal vychádzať z firemnej identity spoločnosti. Medzi hlavné zásady tvorby grafického návrhu katalógov patrí jednoliatosť vzhľadu, prehľadnosť, nie príliš veľa farieb, vzorov a formátov písma. Platí, že menej je viac.

Najdôležitejšie sú obrázky a fotografie, ktoré by mali byť nafotené vo vhodnom svetle, všetky v rovnakom zobrazení, aby to pôsobilo vizuálne čo najprofesionálnejšie. Skúsený grafici nemajú s tvorbou katalógov žiaden problém, najlepšie vedia čo je in a ako zaujať klientov.