Creative studio
Kontakt

Celsi

Central European Labour Studies Institute (CELSI)
  • Klient: CELSI, s.r.o.
  • Realizácia: január 2016

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom o trhu práce a jeho inštitúciach, práci a organizáciách, podnikaní v spoločnosti a etnicity a migrácie v rámci ekonomického, sociálneho a politického života v modernej spoločnosti.

Špecifickou prácou bola tvorba web stránky organizácie. Tak ako aj logo, aj web dizajn sa nesie na vlnách jednoduchosti a novej farebnej kombinácie. Pre tento projekt sme zabezpečovali grafickú časť, implementovanie do redakčného systému na mieru zabezpečovala spoločnosť Adaptiware.

www.celsi.sk