Creative studio
Kontakt

Jericho Digital

(Ne)závislá digitálna agentúra
  • Klient: Jericho Digital s.r.o.
  • Realizácia: január 2018

Jericho Digital je nezávislá digitálna agentúra, ktorej cieľom je budovať úspešné kampane pre klientov.

Web prezentácia parallax scrolling a interactive na stránke jericho.digital

www.jericho.digital