Creative studio
Kontakt

Rebbon

Nová rada profesionálnych nemeckých silikónov a lepidiel
  • Klient: B&B Montagen s.r.o.
  • Realizácia: marec 2020

Predmetom zadania bolo navrhnúť logo, štylizáciu názvov a konzistentný grafický koncept. Sila a odolnosť produktov boli zároveň aj kľúčovými slovami pri hľadaní vhodného spracovania. Skrze ne sme sa dostali až do gréckych dejín a mytológie, ktoré nám ponúkli množstvo vhodných námetov a metafor pre jednotlivé produkty. Vďaka tomu vznikla odvážna, konzistentá ale zároveň jasne diferencovaná koncepcia.