Creative studio
Kontakt

Wotra

Your Trademark in the Best Hands
  • Klient: WOTRA, s.r.o.
  • Realizácia: november 2015

Firma WOTRA s.r.o. sa zaoberá komplexnými službami a odborným poradenstvám v oblasti práv duševného vlastníctva, vynálezov, patentov, ochranných známok, dizajnov a licencií k právam duševného vlastníctva. Pre túto spoločnosť sme vytvorili logo a reklamnú printovú kampaň vo forme plagátov a billboardov.