Creative studio
Kontakt

Gi-Fi

Gigabitový internet a interaktívna TV na optickej sieti
  • Klient: Futurenet ISP s.r.o.
  • Realizácia: december 2013

Základom pre poskytovanie služieb poslednej míle je kvalitná prístupová sieť. Spoločnosť Futurenet s.r.o. od roku 2005 trvale vyvíja prístupovú sieť vlastných prístupových bodov na baze optickej sieti.

FutureNet si kladie za cieľ poskytovať  služby ako domácim zákazníkom, tak zákazníkom z rád veľkých firiem. Vďaka ojedinele dôkladnému prístupu k budovaniu a spravovaniu siete sú schopní zákazníkom ponúknuť ekonomicky efektívne služby s vysokou kvalitou.