Creative studio
Kontakt

Proauctio

Organizácia a výkon dobrovoľných dražieb
  • Klient: Proauctio s.r.o.
  • Realizácia: júl 2013

Náš dražobný tím je tvorený odborníkmi pôsobiacimi na realitnom trhu od roku 2001. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a odborným znalostiam dokážeme poskytnúť profesionálny a efektívny dražobný servis.

Na základe dlhoročného pôsobenia na trhu s nehnuteľnosťami v rámci daného regiónu pristupuje spoločnosť Proauctio s.r.o. k výkonu dražieb vysoko odborne a s prihliadnutím na skúsenosti a prax aj efektívne.

www.proauctio.sk