Creative studio
Kontakt

RRZ

Nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky
  • Klient: Národná Banka slovenska
  • Realizácia: august 2012

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti