©h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. All Rights Reserved.
COPYRIGHT 2011-2019

RRZ


Nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti


Klient: Národná Banka slovenska
Realizácia: August 2012


Idea tvorby symbolu loga


Návrhy loga pre Rozpočtovú radu


Finálna verzia loga


3D verzia loga


Corporate identity firmy

Tvoríme krásne, inovatívne a efektívne značky a webstránky.
S láskou, pre vás.


Telefón: +421 949 762 178

Email: info@h24studio.com

Naši Klienti


ZAVRIEŤ Referencie...