©h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. All Rights Reserved.
COPYRIGHT 2011-2019

Výročná správa RRZ


Dizajn a zalomenie výročnej správy

Naša spolupráca s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v úplných začiatkoch jej činnosti. Dôvera podložená dlhoročnou spoluprácou predurčila naše štúdio k ďalšej významnej požiadavke. Vytvoriť výročnú správu, ktorá by mapovala 5 rokov činnosti RRZ.


Klient: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
Realizácia: January 2019

Nelimitujeme sa očakávaním klienta -  práve naopak. Veľmi radi prinášame našim klientom viacero vizuálnych perspektív, čo si z pravidla vyžaduje tvoriť nad rámec zadania. V tomto prípade to viedlo k navrhnutiu dvoch alternatív titulnej strany. V ľavo, konzervatívna a napokon aj finálna titulka. V pravo, syugestívna varianta, vyjadrená umeleckými technikami a filozofickým pozadím.


Tvoríme krásne, inovatívne a efektívne značky a webstránky.
S láskou, pre vás.


Telefón: +421 949 762 178

Email: info@h24studio.com

Naši Klienti


ZAVRIEŤ Referencie...