Creative studio
Kontakt

Výročná správa RRZ

Dizajn a zalomenie výročnej správy
  • Klient: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
  • Realizácia: január 2019

Naša spolupráca s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v úplných začiatkoch jej činnosti. Dôvera podložená dlhoročnou spoluprácou predurčila naše štúdio k ďalšej významnej požiadavke. Vytvoriť výročnú správu, ktorá by mapovala 5 rokov činnosti RRZ.

Nelimitujeme sa očakávaním klienta -  práve naopak. Veľmi radi prinášame našim klientom viacero vizuálnych perspektív, čo si z pravidla vyžaduje tvoriť nad rámec zadania. V tomto prípade to viedlo k navrhnutiu dvoch alternatív titulnej strany. V ľavo, konzervatívna a napokon aj finálna titulka. V pravo, syugestívna varianta, vyjadrená umeleckými technikami a filozofickým pozadím.