Creative studio
Kontakt

Semper Sicav

Doba sa mení, peniaze ostávajú
  • Klient: Semper SICAV s.r.o.
  • Realizácia: august 2018

Cieľom firmy Semper je poskytnúť investorom alternatívne investičné inštrumenty, ktoré sa veľmi dobre dopĺňajú so štandardným portfóliom, zlepšujú parametre portfólia a zároveň investora odmeňujú zaujímavým výnosom.

V investičnej sfére je dôležita dôveryhodnosť a profesionalita. Nový dizajn webových stránok Semper Sicav podporuje tieto vlastnosti a navyše zatraktívňuje formálny obsah investičných fondov. Vďaka vizuálnym prostriedkom a plynulým animáciam, sa z nového webu Semper Sicav stáva nie len zdroj hodnotných informácii, ale aj zaujímavý vizuálny zážitok.

www.semper-sicav.cz