Creative studio
Kontakt

Ako na konverziu zákazníka (časť 4.)

  • 10. mája 2017
  • Martin Vasiľ - brand director

Nato, aby ste si získali dôveru v otázkach zákazníckej konverzie je nutné správne budovať dôveru. Aby mala dôvera zmysel.

Obsah, ktorý sprostredkujete novým a súčasným užívateľom, je primárnym hýbateľom vašej web stránky. Viacero online firiem pochopilo, že blog nie je len možnosťou, ako zdokumentovať život jednotlivcov, ale nástrojom na osvetu a vzdelávanie. Mnoho blogov ponúka enormnú hodnotu, no sú úspešné aj vďaka tomu, že túto hodnotu vedieť aj vykomunikovať svojej užívateľskej základni.

Dávate dostatok informácií?

Základnou chybou, ktorú robia podnikatelia je, že nesprostredkujú dostatok informácií o produkte. Jednoducho uvedú parametre, no tie len málokedy stačia, aby k nákupu prilákali aj nových, nezainteresovaných užívateľov. Rovnako to funguje aj v prípade obsahu, či ponuky. Kľúčovosť tu hrá dostatok informácií. Tieto informácie musia jasne stanovovať použiteľnosť obsahu, či produktu. Vymedzenie tejto použiteľnosti a hlavne benefity, ktoré z používania vyplývajú.
Práve benefity hrajú v hlave potencionálnych zákazníkov prvé husle. Fungujú rovnako dobre pri článkoch na blogu ako aj pri ponuke služby/produktu neskôr vo finálnych fázach konverzie.
Dobrým príkladom benefitu je práve táto séria článkov. Je jasné, čo z nej vyplýva a čomu sa venuje. Je vymedzená na proces konverzie zákazníka a primárnym benefitom je efektívnejšia transformácia užívateľa na plateného zákazníka. V tomto prípade nedávam akýkoľvek priestor na pochybnosti a zodpovedám všetky otázky, ktoré môže mať čitateľ na mysli.
Rovnako treba pristupovať aj k formovaniu ponuky v prípade produktu/služby. Parametre zďaleka nestačia, je nutný stručný opis a NIKDY nezabudnúť na benefity.

Kde sú dôkazy?

Tzv. „social proof” alebo aj sociálny či užívateľský dôkaz je veľmi mocným nástrojom. Využívajú ho hlavne začínajúce firmy. V prípade firmy, ktorá sa venuje grafickému dizajnu, môže ísť o dôkaz v podobne referencie či spokojnosti inej firmy, ktorej bola vytvorená stránka. Ak nový užívateľ uvidí takúto referenciu, okamžite vaša stránka naberá na dôvere a kredibilite.
Social proof treba brať vážne a vo firemných začiatkoch, či v ranných fázach konverzie je veľmi efektívnym nástrojom. Ak teda máte v talóne takýto dôkaz o vašej expertíze, či kvalite, neváhajte ho okamžite použiť.

V diele číslo 5 nájdete…

V poslednom diele si vysvetlíme, ako zachovať sústredenie užívateľa na proces konverzie, no spomenieme si aj rolu konkurencie v konverzii. Nás by však zaujímalo…Používate aj vy social proof vo svojej konverzii? Osvedčila sa vám na stránke? Ak áno, myslíte si, že je to tak mocný nástroj ako je spomínané v článku?