Creative studio
Kontakt

Logo design – špička ľadovca

  • 12. júna 2017
  • Jozef Jakubov - designer
Logo design - špička ľadovca menom značka - h24 STUDIO

Vaša značka je viac ako len váš logo design alebo slogan. Je to o vnútornom a vonkajšom prostredí vašej firmy – a ako sa rozhodnete komunikovať v rámci nej. Všetko, čo vaša firma robí a hovorí, odráža vašu značku, takže je dôležité maximalizovať jej potenciál.

Po prvé, odkiaľ pochádza „logo“?

Pojem „logo“ pochádza z čias rozvoja pastierstva. Keď jednotlivý pastieri začali označovať svoj dobytok výrazným symbolom, aby ho odlíšili od ostatných. Aktuálne je vizuálna značka viac, ako len odlišovák pre verejnosť.
Existujú dva odlišné súbory aktív, ktoré definujú vašu značku: hmotné a nehmotné. Často je najzreteľnejšia hmatateľná (alebo „vizuálna“) súčasť, ale je dôležité neprehliadnuť aj nehmotné komponenty (alebo tzv. „esencia“ značky). Tento nehmotný majetok má často väčší vplyv na spôsob akým vás vnímajú zákazníci ako hmotné aspekty. Poďme si povedať čo patrí medzi hmotné a čo medzi nehmotné aktíva:

Hmatateľné aktíva značiek

Logo design a slogan

Na začiatku budovania značky je dobrý logo design kľúčový. Neskôr sa stáva najviditeľnejším špicom pyramídy, nositeľom hodnôt a vizuálnou tvárou značky. Slogan nie je tak podstatný ako samotné logo, ale pokiaľ je jeho obsah trefný, dokáže doplniť význam samotného loga a tým pozitívne ovplyvniť výraz značky.

Meno a ochranná známka

Obchodné označenie vašej firmy, loga a kľúčových vizuálnych materiálov je rozhodujúcim krokom pri upevňovaní a ochrane vašej identity značky. Po všetkom spomenutom by som rád pripomenul, že zamýšľanie sa nad jedinečným názvom a skvelo prepracovanou identitou nestačí. Bez kvalitných produktov a služieb je úspech vašej firmy v nedohľadne.
logo design
Logo design pre firmy KubalaLegal a Hexempo
 

Webové stránky

Dnes má dobre navrhnutá web stránka cenu zlata. Posledné analýzy ukazujú, že ak sa používateľovi vizuálne nepáčia vaše webové stránky, stráca o ne záujem. Zvážte, čo vypovedá vaša webová stránka o samotnej značke. Skúste byť empatický, vžiť sa do roly klienta a pozrite sa na vašu web stránku jeho očami.
 

Nehmotné aktíva

Podniková kultúra

Tu nie sú žiadne skratky – kultúra spoločnosti, ktorú vytvoríte, bude nekompromisne hodnotená vašimi klientmi. Vaše publikum a strategickí partneri majú záujem vidieť odborné znalosti v rámci vašej firmy. To neznamená vždy zdieľanie zábavných fotografií zamestnancov, alebo publikovanie informácií o dovolenkových zážitkoch. Firemnú kultúru môžete komunikovať v každodennom zhodnotení úspechov a dokonca aj vo vašom dizajne a prostredí.

Očakávania

Kultúra spoločnosti je dôležitá, od nej sa odvodzujú očakávania potenciálnych klientov. Je dôležité, aby ste si tieto očakávania uvedomili.

Zákaznícky servis

Zákaznícky servis je často najviac prehliadaný a napriek tomu je najdôležitejšou súčasťou značky. Ignorovanie procesov a nedokonalosť služieb je rýchly spôsob, ako stratiť dôveryhodnosť vašej značky.

Zákaznícka skúsenosť

Je úzko prepojená so zákazníckym servisom. Zákaznícka skúsenosť je súhrnom všetkých aktivít, ktoré má klient s vašou firmou. Patrí sem aj objavovanie vašej služby, proces nákupu / predaja a budúca starostlivosť o zákazníkov.