Creative studio
Kontakt

Marketingová komunikácia

  • 18. decembra 2019
  • lukas
Marketingová komunikácia

V každom podnikaní je dôležitá prezentácia poctivo odvedenej práce, služieb alebo produktov.

Práve tak si môže subjekt získať viac a viac klientov, pretože sa majú možnosť dozvedieť o výsledkoch jeho svedomitej práce. Na to slúži marketingová komunikácia, inak povedané aj propagácia. 

Čo tvorí marketingovú komunikáciu?

Propagáciu predaja tvorí viacero zložiek. K najdôležitejším patrí reklama ako forma neosobnej prezentácie výsledkov činností. Ďalšou zložkou je podpora predaja napríklad znížením ceny alebo propagáciou rôznymi materiálmi, ktorej ohlas môžeme zistiť okamžite. Osobný predaj je treťou zložkou. Je však finančne najnáročnejší. Známe PR alebo public relations je taktiež dôležitou súčasťou a znamená budovanie image a dobrého mena spoločnosti. Poslednou zložkou marketingovej komunikácie je priamy marketing adresovaný istej cieľovej skupine.

banner

Efektívna marketingová komunikácia

Účinnú marketingovú komunikáciu tvorí známych 8 krokov. Prvým je určenie príjemcu správy. Nasleduje stanovenie cieľov komunikácie, zostavenie komunikačnej správy, výber komunikačných ciest, vypracovanie rozpočtu, rozhodnutie sa pre komunikačný mix, vypracovanie systému merania propagácie a jej účinnosti a posledným je koordinácia a riadenie celkového procesu marketingovej komunikácie.

Šikovná stratégia propagácie znamená úspešné podnikanie

Marketingová komunikácia sa postupne viac zameriava na moderné trendy ako sú e-mailové kampane, newslettere alebo využívanie sociálnych sietí. Niet divu, že sa spoločnosť alebo predajca stráca v možnostiach a spôsoboch ako dosiahnuť v podnikaní úspech. Dnes existujú možnosti nechať si vytvoriť stratégiu propagácie ušitú na mieru profesionálmi, ktorá dokáže spoločnosť odprezentovať na úrovni a zabezpečiť jej tak úspech.