Creative studio
Kontakt

Marketingová stratégia – 3 zásadné body

  • 23. januára 2018
  • Martin Vasiľ - brand director

Marketingová stratégia je tá vec, ktorá pomôže dostať vašu firmu, značku, produkt alebo službu k zákazníkom. Je dôležitým faktorom pri distribúcii a podceniť ju je nebezpečné. Je to totižto dvojsečnou zbraňou, a to hlavne v online prostredí, kde sa trendy menia každý týždeň.

Marketingová stratégia však tieto body bude mať neustále.

1. Majte jasno v podnikových cieľoch

Dá sa plánovať alebo strategizovať bez cieľov?
Odpoveď si už asi domyslíte sami.
Neexistuje žiadne riešenie, ktorým vyhoviete všetkým cieľom, a preto musíte určovať priority. Musíte si stanoviť jasnú stratégiu – krátkodobú, strednedobú a dlhodobú.
Výber marketingovej stratégie sa potom odvíja od týchto cieľov. Vynikajúce na tejto štruktúre je, že môžete perfektne odmerať výkonnosť a následne kalkulovať, aké kroky, zmeny musíte urobiť, aby ste svoje ciele dosiahli.

Marketingová stratégia od šachu nemá ďaleko. Šachovnica sú vaše ciele a figúrky zase marketingové kanály.
Marketingová stratégia od šachu nemá ďaleko. Šachovnica predstavuje vaše ciele a figúrky zasa marketingové kanály.

2. Pravidelne analyzujte výkonnosť

Ak budete merať pravidelne, či už denne, alebo týždenne, budete hneď vedieť, kde nastáva problém. Následnou analýzou prídete na akčné kroky, ktoré vám pomôžu tento problém odstrániť.
Ďalším krokom musí byť váš tím – každý jeho člen musí mať jasnú zodpovednosť a jasne stanovené úlohy, ciele, pokiaľ chcete mať v čo najkratšom čase merateľné výsledky. Nezabudnite vo svojich postupoch a procesoch obmieňať zaužívané kroky, rovnaká cesta vás predsa neprinesie k novému miestu.

3. Inovujte

Marketingová stratégia sa na inovácii živí rovnako, ako produkty a služby firmy. Predtým než začnete inovovať, dajte firemnému tímu najavo, že stratégia a inovácia sú dve odlišné veci.
Stratégiu použite ako nástroj na dosiahnutie firemných cieľov.
Inováciu použite vtedy, keď chcete vytvoriť niečo nové a na mieste, kde predtým nič nebolo. Vyvarujte sa však tomu, aby ste v inovačnom tíme umiestnili všetkých kľúčových pracovníkov, to sa odrazí na výkonnosti celej firmy.
Tri pomerne jednoduché body. No predsa na ne firmy zabúdajú. My však vieme, že vám sa to už nemôže stať.