Creative studio
Kontakt

Návrh billboardov

  • 14. júla 2020
  • lukas

Billboard je reklamná tabuľa na veľkej zvislej ploche, ktorá upúta každého okoloidúceho či šoféra. Poväčšine je umiestnená na frekventovaných miestach, kde si ju môže všimnúť čo najviac ľudí.

Reklama na billboarde môže osloviť veľké množstvo ľudí, preto je tak často využívaná. Mala by byť čo najtrefnejšia, krátka a výstižná, pretože okoloidúci majú len zopár sekúnd na jej zapamätanie. Návrh billboardov si vyžaduje určité know how, aby boli reklamy úspešné, čo najúdernejšie, a oslovili čo najviac klientov.

Na čo je potrebné dbať pri návrhu billboardov?

Návrh billboardov má určité zlaté pravidlá, ktorých dodržiavanie zabezpečí, že vaša reklama bude mať úspech. Aby bol billboard a posolstvo, ktoré nesie čo najviac efektívne, musí byť výstižný a jasný. Znamená to, že neobsahuje zbytočne veľa textu a slov, ktoré by zaplavili okoloidúceho veľkým množstvom informácií. Tie by si často krát často krát nestihol človek ani prečítať, nie to ešte zapamätať a využiť. Hovorí sa o pravidle siedmych slov, podľa ktorého by mal obsahovať do sedem slov ľahko čitateľných, zrozumiteľných a krátkych. Ďalej platí, že pri návrhu billborda je potrebné dbať na výber farieb, obrázkov a fotiek. Farby by nemali byť rušivé, ale pútavé a výrazné, aby na prvý pohľad zaujali a ulahodili oku okoloidúcich.

Taktiež by mali súvisieť s farbami spoločnosti a jej logom, pretože je to pre klienta ľahšie zapamätateľné a vie si vytvoriť konotáciu, s čím daná reklama súvisí. To isté platí aj pri obrázkoch a fotkách, ktoré by mali prezentovať spoločnosť a jej smerovanie. Efektivita billboardovej reklamy je určená jej cieľom. Je preto žiaduce si už pri jej návrhu stanoviť, o čo nám ide. Či chceme spropagovať našu značku, predať produkt alebo ponúknuť službu. Je najlepšie sústrediť sa len na jeden cieľ. Ďalej platí, že billboard by mal byť úderný a trefný, poprípade vzbudiť zvedavosť alebo zdravo provokovať. Určite je primerané staviť na jednoduchosť a princíp menej je viac. To sa týka obsahu textu, počtu slov, grafického prevedenia a zobrazenia.

Zaujímavá grafika billboardu je zárukou jeho úspechu

Pri návrhu billboardu preto dbajte na grafické detaily, ktoré upútajú pozornosť rýchlo a účelovo. Nesústreďte sa na vypísanie všetkých kontaktných údajov ani na podanie množstva informácií. Dobre spracovaný billboard upriamuje svoju pozornosť na cieľovú skupinu s jasným posolstvom,  ktorý chce dosiahnuť a to najmä vyobrazením a grafickým prevedením. Predstavuje vizuálne médium, ktorého správne spracovanie a využitie prinesie každej firme želané ovocie v podobe záujmu klientov.