©h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. All Rights Reserved.
COPYRIGHT 2011-2019

Normostrana ako odrazový mostík

30. januára 2019 Max Dužek - copywriter

Už to nie sú len copywriteri, tvorcovia web stránok či prekladatelia, ale tiež vydavatelia, zostavovatelia zborníkov i antológií, editori a korektori, ba dokonca aj študenti vysokých škôl, ktorí sa bez veličiny zvanej normostrana nezaobídu. Stala sa tak hlavnou jednotkou pre presné určenie množstva vytvoreného textu a významnou a dôležitou súčasťou jeho spracovania na akejkoľvek úrovni.

Čo pod týmto pojmom vlastne rozumieme? Normovaná strana sa definuje ako jedna štandardizovaná strana písaného textu v počte 1800 znakov vrátane všetkých symbolov a medzier, pričom koeficient 1 800 je definovaný v norme STN EN ISO 690. To predstavuje 30 riadkov po 60 znakov v každom z nich, ktoré v konečnom súčte zodpovedajú približne 250-im slovám bežného textu.

Pretavené do praxi

Ide o spracovanie textu v správnom fonte písma, ktorým zvykne byť najčastejšie Times New Roman s jeho štandardizovanou veľkosťou 12 pixelov, ďalej s použitím stanovených okrajov – 3,5 cm z oboch strán a 2,5 cm zhora a zdola, s riadkovaním o veľkosti 1,5 a napokon konečným zalomením textu do bloku, čo je rovnakomenná funkcia na hornej lište akéhokoľvek textového editora.

Kontrola dodržania štandardu normostrany sa následne vykoná celkom jednoducho tak, že sa po otvorení dokumentu, ktorý je potrebné obsahovo spočítať, zvolí funkcia Revízia, v tej klikne na ikonu Počet slov a položka Počet znakov sa vydelí hodnotou 1800. A informácia o počte normostrán je na svete.

Avšak internet a jeho obrovské, bezhraničné možnosti v súčasnosti umožňujú si túto kontrolu ešte zjednodušiť. Stačí využiť rôzne prevodníky, ktoré pracujú podobne ako kurzové kalkulačky pri prevode mien a počet normostrán nám určia jediným automatickým prepočtom.

Normostrana však pri tvorbe či konečnom spracovaní textu v žiadnom prípade nie je a ani nemá byť akýmsi strašiakom, ale naopak pomôckou, ako docieliť jeho správnu, všeobecne požadovanú formu s vaším následným adekvátnym ohodnotením.

Záver

Malým bonusom na záver je, že zadávateľom tém zväčša postačuje, keď má normostrana predpísaný počet znakov a štandardizovanému vzhľadu sa podobá aspoň približne, čo túto textovú veličinu stavia do oveľa prijateľnejšej polohy.