Creative studio
Kontakt

Obalovy dizajn
– Packing

Firemné údaje

Obalový dizajn určite nie je žiadnou novou módou či trendom posledných rokov, ktoré so sebou prinášajú množstvo nových.

Kontaktný formulár

Jeho skutočná sila začala s nástupom supermarketov už v 60-tych rokoch a bola odkazom na snahu výrobcu odlíšiť sa od konkurencie a zaujať konečného spotrebiteľa.

Dnes sa používa v nekonečne širšej miere a pre ďaleko väčší sortiment, pričom čoraz viac platí teória, že bez obalového dizajnu takmer niet produktu.

Firemné údaje

V prvom rade má packing produktov predávať, k čomu mu napomôže jeho vlastná vizuálna stránka: príťažlivosť, výborné spracovanie či krehká, no dokonale padnúca symbolika.

Packing = rovnováha priemyslu

Dobrý obalový packing, to je dokonalá rovnováha viacerých súčastí s dôrazom na skvelú informovanosť, výnimočnú prezentáciu a schopnosť doslova okamžite osloviť. Avšak skvelý obal je aj niečo navyše. V súčasnosti ho môžeme vnímať jednoznačne ako premyslený marketingový ťah, vďaka ktorému sa produkt odlíši od iných puncom svojej jedinečnosti, čím posilní dlhodobé budovanie mena značky, ktorú zastupuje.

Pôsobivý obal, ktorý predáva

Platí tu rovnica, ktorá začína byť neotrasiteľná: kvalitný packing chráni nielen produkt ako taký, ale taktiež jeho značku. Obalový dizajn má našliapnuté stať sa tým, čo pri konečnom výbere rozhodne, otázka ale znie, ako tento bezprostredný nástroj správne použiť a využiť, keďže má len minimálny čas zaujať?

Mal by osloviť kreativitou a výpovednou hodnotou, aj emočne upútať, jedine tak sa posilní záujem o vlastnenie daného tovaru. Pri zhliadnutí obalu musí človek okamžite pocítiť túžbu mať to, čo sa pod ním ukrýva, doma. Ak sa popracuje na jeho pôsobivom zviditeľnení a odlíšení a prihliadne tiež na požiadavky, ktoré udáva zákon, dizajn obalov musí vydržať niekoľko rokov.

Obalový dizajn je vedou s bezhraničnými možnosťami, všeobecne je ale potrebné skĺbiť kreativitu, funkčnosť.

Jednoznačná príťažlivosť

Ako docieliť skutočnú atraktivitu obalu? Základom je správny kokteil farieb a písma, cit pre rovnováhu a proporcie a výber materiálov či samotných povrchov, nakoľko sa jedná o trojrozmernú disciplínu.

Potrebujete pomôcť s tvorbou obalu? Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár