Creative studio
Kontakt

Personal branding – vytvorte z vášho mena značku!

  • 5. februára 2019
  • Martin Vasiľ - brand director

Personal branding je niečo, čomu sa aktívne venuje akýkoľvek freelancer, podnikateľ a každý, koho meno reprezentuje jeho prácu.

Mnoho ľudí ešte stále nepochopiteľne podceňuje osobnú značku. Tí, ktorí majú kvalitný personal brading vedia, že táto forma marketingu privádza do ich obchodu tých najlepších zákazníkov.

Nájsť samého seba

Ak máte svoj personal branding ešte len v plienkach, nachádzate sa tak trochu vo filozofickej fáze budovania vášho mena, vašej značky. Prečo filozofickej? Pretože dobrý personal branding sa robí na základe poznania samého seba. Mnoho ľudí načúva a robí to, čo chce a diktuje trh, nie to, v čom sú dobrí a akí naozaj sú.
Výsledkom takéhoto prístupu je nízka kredibilita problém s identitou a v konečnom dôsledku aj pomerne nízka kvalita. Hlavne v prípade freelancerov je táto fáza náročná na zadefinovanie. Ak však už máte podnik, máte klientov, máte kredibilitu, je už len potrebné, aby ste všetkému vymenovanému dali tvár, hlas a značku. Ak všetko toto vytvoríte úspešne, práve ste si vytvorili svoje miestečko, na ktorom môžete budovať, zlepšovať sa a robiť svoju prácu.

Ujasnite si hodnoty a konečnú víziu

Mať jasno v tom, kto ste, čo robíte a čo svojou prácou chcete dosiahnuť je záchranným kolesom pre vašu značku. O tieto prvky sa v každom prípade môžete oprieť a vždy sa k nim vrátiť, keď to bude potrebné. Jednoducho povedané, je dobré si čím skôr zadefinovať vaše „Prečo”. Prečo robíte vašu prácu? Prečo ju robíte tak, ako ju robíte a hlavne, prečo by vás chceli klienti osloviť?
Ak budete neustále presadzovať svoje hodnoty, svoju stratégiu a víziu, tieto prvky sa pretavia práve vo vašu značku a akonáhle vašu vizitku niekto uvidí, asociuje si ju práve k vášmu poslaniu. A práve tento proces získava najviac klientov.

Personal branding je nástroj

Personal branding je však aj nástrojom na budovanie autority. Bez autority jednoducho neprídu nové, lepšie, väčšie zákazky. Neprídu profesionálni klienti, ktorých lojalita voči vám nebude nikdy spochybnená.
Urobte zo seba tvorbou obsahu, videí, článkov, eBookov, newsletterov autoritu vo svojom obore. Pomáhajte firmám a ľuďom, ktorí to potrebujú a robte svoju prácu dobre. V konečnom dôsledku potom zistíte, že neformujete krátkodobé klientské vzťahy, ale obojstranne prospešný dlhodobý obchod.