Creative studio
Kontakt

Ako analyzovať dáta v marketingu

  • 6. septembra 2019
  • Martin Vasiľ - brand director

Ako sme spomínali aj v minulých článkoch, digitálny marketing prešiel z neopodstatnenej investície na merateľnú disciplínu. A keďže je meranie založené práve na zbere a analýze dát, je samozrejmosťou, že sa vám budú kopiť. Dáta a technológie preto pracujú ruka v ruke, aby vyťažili z vašich kampaní maximum.

Vy máte neskôr dve možnosti. Buď sa naučíte ako tieto dáta analyzovať a využívať vo svoj prospech. Alebo vám prerastú cez hlavu a nebudete svoj marketing optimalizovať.

A aby toho nebolo málo, do toho všetkého je nutné správne používať technológie, ktoré robia digitálny marketing tak skvelým.

Ako analyzovať dáta?

Analýza dát je téma, ktorej by sme sa mohli venovať hneď v celej sérii článkov. Vo svojej podstate sa však dobrá analýza zakladá na skúsenostiach, testovaní a vyhodnocovaní. A občas je analýza aj výsledkom náhod.

Aby sme si to zjednodušili. Dáta ako také sú pokrmom pre vaše marketingové technológie, software-y a nástroje. Aby tieto vaše pomôcky vedeli získané dáta dobre stráviť, musíte nasledovať tento proces:

  • Krok 1: Zjednoťte dáta a optimalizujte ich.
  • Krok 2: Transformujte dáta na náhľady, ktoré sú jasné a zrozumiteľné.
  • Krok 3: Vytvorte náhľady tak, aby sa na ich základe dali podniknúť kroky k zlepšeniu, automatizácii či optimalizácií technológií.

Vieme. Znie to trochu sci-fi, ale v praxi je tento postup zaužívaný a ponúka naozaj skvelé výsledky.

Marketingové nástroje

Software-ov, ktoré spracujú dáta či automatizujú marketing je bez mála 3600. Prekvapivo sa všetky dokážu uživiť. Otázka však je, ktorý by ste mali použiť vy. Opäť vám prinášame jednoduchý recept.

  • Krok 1: Jasne si určite hierarchiu v teame a delegujte osobu/y, ktoré sa majú venovať len nástrojom.
  • Krok 2: Uzrejmite si požiadavky na dané nástroje ako aj rozpočet a vašu nákupnú stratégiu. Taktiež si jasne stanovte očakávania a pomôže vám aj meranie prínosu daného nástroja do firmy.
  • Krok 3: Ak už máte zakúpený nejaký software, dobre si premyslite návratnosť nákupu nového a či sa vám príliš nezvýšia náklady.

V rámci nákupu technológie, či software-ov je nutné si pozrieť, akú hodnotu do firmy prináša, ako aj koľko vám ušetrí času a peňazí. Poprípade koľko vám zarobí.

Tieto základné parametre práce s dátami a technológiami by vám mali stačiť k jasnej predstave toho, ako s nimi narábať.