Creative studio
Kontakt

Prepojenie offline a online marketingu – 4 výhody, ktoré každý prehliada

  • 10. septembra 2019
  • Martin Vasiľ - brand director

Príliš veľa marketérov zatracuje offline (alebo aj tradičný) marketing, kvôli vysokým nákladom, zlému vizuálu a „zastaralým” nástrojom. Zabúdajú však na to, že prepojenie offline a online marketingu môže byť pre firmu veľmi prínosné.

Ak si to firma môže dovoliť, dokonca oveľa lepšie ako využitie výlučne digitálneho marketingu.
Aké výhody môže firma získať, ak skombinuje prepojenie offline a online marketingu?

  1. Analýza cieľovej skupiny nízkonákladovo

Analýza cieľovej skupiny v tradičnom marketingu môže byť veľmi zdĺhavý proces. Cez tzv. focus groups môže trvať týždne, kým firma získa použiteľné dáta. Ak však využije na takúto analýzu práve digitálny marketing, môže mať výsledky oveľa skôr.
Ak totižto firma použije digitálny marketing a vytvorí testovacie kampane zamerané na podobnú cieľovú skupinu ako v offline marketingu, dokáže zistiť rozličné formy správania, ktoré môže v tradičnom marketingu použiť napríklad pri úprave marketingovej správy, alebo vizuálu.

  1. Väčší potenciál v interaktivite s potenciálnymi zákazníkmi

V roku 2011 firma Old Spice vytvorila prvú globálnu kampaň, ktorá prepájala televíznu reklamu s reklamou na Twitteri. Výsledok bol úžasný. 
Pritom to Old Spice spravil jednoducho. Svoj gigantický rozpočet nalial do televíznej reklamy. Tá mala virálny potenciál, ktorý sa preniesol na Twitter, a to hlavne do komentárov užívateľov. Kľúčové však bolo, že samotná firma začala na tieto komentáre reagovať, a tým vytvorila nekončiaci sled interaktivity so zákazníkmi
Ak by Old Spice neprerušil svoje snahy na Twitteri, pravdepodobne by trvalo mesiace než by toto prepojenie stroskotalo.

Marketing je len jeden. A aj preto dáva prepojenie tradičného marketingu s digitálom zmysel.
Marketing je len jeden. A aj preto dáva prepojenie tradičného marketingu s digitálom zmysel.
  1. Nie je potrebný veľký rozpočet

Aj napriek tomu, že sme ako príklad použili Old Spice, globálneho giganta, toto prepojenie je výhodné aj pre menšie, lokálne firmy s menším rozpočtom.
Vynikajúcou stratégiou je vytvorenie pekného vizuálu pre billboard alebo lokálnu televíziu, ktorý bude odkazovať na web stránku, alebo stránku na sociálnej sieti. Až následne v online prostredí môžete zlepšiť vzťah so zákazníkom, pretože je v digitále na to viac priestoru. Takouto komunikáciou je potom oveľa jednoduchšie pre firmu vytvoriť účinnejšiu výzvu k akcii.

  1. Minimalizácia ROPO efektu

Research-online-purchase-online alebo aj Research-offline-purchase-online. Takzvaný ROPO efekt je veľkým nepriateľom marketingu, keďže zabraňuje presnému meraniu. Často krát sa totižto stane, že si zákazník prezrie produkt online, no zakúpi ho vo fyzickej predajni.
Tým, že sa prepojí tradičný marketing s digitálnym marketingom dokážu firmy použiť viacero nástrojov, aby ROPO efekt minimalizovali. Jednoduchý spôsob je napríklad dotazník. Spôsobov sa však naskytne viacero, akonáhle je firma schopná toto prepojenie v praxi uskutočniť.

Nie vždy sa to dá. Nie vždy je to správne

Ako ste sa dočítali, existuje viacero výhod na prepojenie offline a online marketingu. To však neznamená, že to je práve cesta vašej firmy.
Ak má toto prepojenie pre vás fungovať, musíte si najprv uvedomiť, v akej pozícii je vaša firma, ako by toto prepojenie ovplyvnilo vaše financie a hlavne, či je to správna voľba v rámci vašej stratégie.