Creative studio
Kontakt

Prepojenie web dizajnu s marketingom. Ako získať najlepšie výsledky?

  • 6. septembra 2019
  • Martin Vasiľ - brand director

Správne prepojenie online marketingovej kampane a dobrej web stránky je základom pre získavanie klientov. Odsúdiť marketing, alebo web dizajn, ako vinníka za zlé výsledky nie je úplne správne. Tieto 2 svety totižto musia tvoriť jeden komunikačný celok.

Dáme pár rád, ktoré musíte vziať do úvahy, ak máte vytvoriť prepojenie web dizajnu s marketingom naozaj dobre. 

Sústreďte sa na zákazníka

Namiesto toho, aby ste brali marketing a web dizajn ako dva protichodné svety, treba sa pozrieť na skúsenosti, ktoré oba tieto nástroje prinášajú.
Rovnako ako web dizajn, tak aj marketing sa pozerá na zákazníka trochu iným spôsobom a môže priniesť poznatky, ktoré by pozitívne ovplyvnili ich fungovanie a prepojenie. Základným kameňom je, aby bol prvým krokom k prepojeniu pochopenie cieľovej skupiny.

Ako marketing, tak aj web dizajn sú pilierom digitálneho úspechu vašej firmy.
Ako marketing, tak aj web dizajn sú pilierom digitálneho úspechu vašej firmy.

Vytvorte kreatívne prostredie bez mantinelov a hierarchie

Marketingové oddelenie sa spovedá web dizajnu, alebo naopak. Toto je model, ktorý síce môže fungovať, ale obzvlášť skvelé výsledky neprinesie.
Na druhej strane, ak vytvoríte priestor pre komunikáciu a umožníte jednotlivým oddeleniam učiť sa  z odlišných názorov na vec, výsledky môžu byť prekvapivé.

Kľúčom k úspechu je podporiť kvality oboch svetov. Marketing aj web dizajn sa na stratégiu pozerajú inak a dokážu sa vzájomne obohatiť.
Kľúčom k úspechu je podporiť kvality oboch svetov. Marketing aj web dizajn sa na stratégiu pozerajú inak a dokážu sa vzájomne obohatiť.

Oba tábory musia komunikovať s klientom

V praxi si firmy zaužívali alternatívu, kedy jedine marketéri komunikujú s klientom. Potom tieto informácie pretlmočia dizajnérom. To však nie je šťastné riešenie.
Do dialógu medzi klientom a marketérmi musia byť dizajnéri jednoznačne zapojení. Tu sa opäť preukáže ich iný pohľad na vec a môžu z toho vzísť vcelku zaujímavé zistenia.

Vytvorte jasný workflow, o ktorom vedia všetci

Nedostatok informácii, alebo nebodaj ich strata, môže vyústiť v oslabenú synergiu medzi marketingom a web stránkou.
Namiesto toho, aby ste robili nespočetne veľa mítingov, je lepšie stanoviť jasné pravidlá komunikácie a dokumentáciu. Workflow je potom organizovanejší a nie je také jednoduché sa stratiť v tom, na čom sa aktuálne pracuje a ktoré oddelenie (alebo člen tímu) na tom robí.

Čerešnička na torte: Pozdvihnite svoje rozdiely

V článku sme to spomenuli viac krát, ale na záver to ešte raz pripomenieme.
Iný prístup k práci znamená iné skúsenosti a iný názor. Názor, ktorý môže obohatiť  prepojenie web dizajnu s marketingom.
Nikdy nezabudnite na otvorený priestor pre komunikáciu. Až potom môžete čakať výsledky.