Creative studio
Kontakt

Profesionálny copywriting pre web stránky

  • 30. augusta 2016
  • Martin Vasiľ - brand director
Profesionálny copywriting

Copywriting je mocným nástrojom webovej stránky a jej obsahu. Každá firemná identita je definovaná práve správnym.

Copywriting, to nie je len písanie od buka do buka. Dokonca to nie je len o predávaní informácií. Copywriting je o predávaní. Bodka. Napísať text, ktorý dokáže priniesť užívateľa na stránku, následne mu predať hodnotu a eventuálne predať samotný produkt, nie je vôbec jednoduché.
Copywriter musí toto všetko zvládať. Copywriting ako taký sa stal neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Samotné písmo  je veľmi úzko späté s úspechom firmy. Ako ašpirujúci copywriter musíte zvládať aspoň nasledujúce základy, ak chcete mať pred sebou svetlú budúcnosť.

Copywriting = píšte jasne

Jedna z vecí, ktorá zaručene zničí copywriterský text, sú omáčky. Ak chcete predať produkt, znamená to, že by ste mali byť efektívni s časom, ktorý potenciálny zákazník venuje vášmu textu. Prejsť k „veci” je niečo, čo dokáže oceniť každý.
Je nutné jasne vysvetliť prínosy daného produktu/služby tak, aby nevzbudili zbytočné otázky. Ak aj napriek tomu nejaké otázky text v mysliach zákazníka vzbudí, je dobré ich zodpovedať priamo v texte. Rovnaký princíp platí aj pre možné nevýhody. Úprimnosť a priamočiarosť sa v dnešnej dobe vysoko cení.

Dlhé paragrafy

Ďalšou pohromou je stanica s názvom pridlhé paragrafy, ktoré nikto nechce čítať. Úprimne, ani sa nikomu nečudujem. Text musí mať jasnú organizáciu a prehľadnosť. Štruktúra zohráva pri prvom pohľade na text tú najdôležitejšiu rolu. Ak váš text vyzerá chaoticky a pridlhé paragrafy sú bez akejkoľvek štrukturálnej a logickej úpravy, vaša loď stroskotá.

Podnadpis

Ako môžete v článkoch na tomto blogu vidieť, aj my sa orientujeme podľa tohto jednoduchého pravidla. Podnadpisy hrajú do karát primárne štruktúre článku a jeho organizácii. Taktiež logicky fragmentujú článok, a teda je jednoduché sa v ňom orientovať. Orientácia v článku ako taká je veľmi dôležitá a vždy zapôsobí na vnemy čitateľa. Každý ocení, keď má článok hlavu a pätu.

Študujte štýly

Tak ako aj iné spisovateľské odvetvia, tak aj copywriting sa zakladá na experimentácii. Skúšať nové štýly, vetné konštrukcie, iné podnadpisy, či dokonca časy a miesta písania článkov, je základom pre skvalitnenie svojho textu.
Treba poznať svoj štýl lepšie ako svoje topánky a cibriť si ho k dokonalosti. Nie je to jednoduché, ale je to zábava. Myšlienka na to, ako môžu slová predávať produkty a služby, je predsa sama o sebe úžasná. Akonáhle nájdete svoj „hlas”, dostáva copywriting nový rozmer.

Veľa šťastia! 

Základy copywritingu máme za sebou. Už vám stačí len začať! Písanie nie je založené na teórii, aj keď sa častokrát zíde, ale na praxi. Preto vás všetkých, ašpirijúcich copywriterov, vyzývam, začnite písať a nebojte sa skúšať nové veci! Pozrite si viaceré texty v našich referenciách.