Creative studio
Kontakt

Rebranding: 4 veci, v ktorých musí mať firma jasno

  • 6. septembra 2017
  • Martin Vasiľ - brand director
Rebranding: 4 veci, v ktorých musí mať firma jasno - H24 studio s.r.o.

Rebranding je veľkou zmenou v živote firmy. Nie je jednoduché ho zvládnuť bezchybne. Na tieto faktory si však musíte dať vždy pozor.

Úplná zmena značky, rebranding, je veľmi zásadný krok v živote firmy. Pevná stratégia musí byť stanovená ešte pred samotným rozhodnutím a ďaleko pred začiatkom akejkoľvek práce.
Rebranding je komplexný proces a mnoho firiem často nevie, do čoho ide. Aj keď recept na úspech neexistuje, snažili sme sa zjednotiť 5 bodov, ktoré si musí firma ujasniť pred tým, než sa pre rebranding rozhodne.

Využite silu starej značky

Väčšinou firma pristúpi k rebrandingu kvôli nedostatkom v starej značke (komunikácia, grafická stránka, atď), alebo kvôli zlému imidžu. Pravda je taká, že stará značka môže stále prechovávať hodnotu, ktorú môžete využiť pre lepší rebranding.
Stačí sa zamerať na svojich zákazníkov, poprípade komunitu, médiá, blog alebo dokonca zamestnancov. Od nich zistíte, čo vidia ako najväčšie výhody starej značky. Tieto výhody môžete efektívne pretaviť do novej značky, a pritom zaviesť nové výhody a hodnoty.

Vaša kancelárie, vaši zamestnanci, vaša povesť. To všetko ovplyvní rebranding. Preto ho musíte urobiť správne.
Vaša kancelárie, vaši zamestnanci, vaša povesť. To všetko ovplyvní rebranding. Preto ho musíte urobiť správne.

Zistite vaše ”prečo”

Najlepšie je postaviť svoju rebrandingovú stratégiu na tom, prečo vôbec rebranding potrebujete. Určite na to musíte mať dôvod a musia existovať aj trhové ukazovatele, ktoré tomu napovedajú.
Je rozdiel robiť rebranding, kvôli zlému imidžu alebo kvôli novému trhovému zameraniu. Vaše dôvody budú neustále fungovať ako kompas a budú vás navigovať správnym smerom pri vytváraní stratégie.

Stanovte si, čo pre vás znamená úspešný rebranding

Lepší imidž? Zvýšenie predajov? Lepšie povedomie o značke?
Tieto metriky môžu predstaviť pri rebrandingu vaše kľúčové ukazovatele. Najprv si však musíte zadefinovať, ktoré to budú.
Úspech je pri rebrandingu spätý s vaším ”prečo”, vždy hľadajte medzi týmito bodmi prepojenie a sami prídete na to, čo chcete a musíte dosiahnuť.

Pozrite sa na vašu firmu zo všetkých uhlov. A buďte pri tom detailný.
Pozrite sa na vašu firmu zo všetkých uhlov. A buďte pri tom detailný.

Na realizáciu máte len jeden pokus

Čím lepší výskum urobíte, tým menej problémov budete mať pri samotnej realizácii. Samotná brandingová agentúra je najideálnejšou voľbou pre realizáciu. To však neznamená, že vaša firma nepotrebuje mať jasno v rebrandingovej stratégii.
Nezabudnite, že najcitlivejším faktorom v tomto procese sú existujúci zákazníci. A práve preto musí rebranding zapadnúť do firemnej vízie, rovnako ako puzzle.
Na rozdiel od puzzle, však máte jednu šancu na skutočne podarenú realizáciu. Nenechajte nič na náhodu a určite venujte čas bodom, ktoré sme pre vás pripravili.
Nás by však zaujímalo.
Máte s rebrandingom skúsenosti? Máte nejaké rady pre našu komunitu, ktoré by ostatným uľahčili ich prácu s firemnou značkou?