Creative studio
Kontakt

Statická vs. dynamická web stránka

 • 11. augusta 2016
 • Martin Vasiľ - brand director

Aké sú rozdieli medzi statickou a dynamickou web stránkou? Ktorá je tou ideálnou voľbou pre vás? Zistíte v nasledujúcom prehľade.

Na internete je mnoho statických web stránok. Z prvého pohľadu častokrát nie je jasné, či sa jedná o statickú alebo dynamickú web stránku. Pokiaľ ste však narazili na stránku, ktorá vyzerá jednoducho a k tomu patrí malej, či stredne veľkej firme, šance sú, že sa jedná práve o statickú stránku.
Statické stránky dokážu byť pretvárané výlučne niekým so znalosťami web developmentu. Ide o stránky, ktoré nie sú finančne náročné a využívané sú práve malými firmami, ktoré nehľadajú príliš komplexné alternatívy pre svoj online brand.

Prečo áno a prečo nie?

Statická web stránka má veľkú fanúšikovskú základňu vďaka trom obrovským výhodám:

 • rýchlosť vytvorenia stránky,
 • nízke finančné náklady,
 • nízke náklady na hosting.

V očiach malej firmy sú toto skvelé správy. Na druhej strane nízke náklady zapríčinia tieto nedostatky:

 • nutnosť znalostí web developmentu,
 • obmedzená použiteľnosť pre návštevníka,
 • nedostatočná kvalita obsahu.

Na druhej strane bariéry…

…stojí dynamická web stránka. Ide, samozrejme, o drahšiu alternatívu, ktorá však prináša mnohé benefity. Medzi tieto benefity patrí, napríklad, možnosť update-u stránky majiteľom a jednoduché pridávanie obsahu bez veľkých znalostí, či expertízy.
Dynamické funkcie stránky sú viac menej limitované len vlastnou fantáziou. Tu sú ich základné pilire:

 • oveľa väčšia funkčnosť stránky ako v prípade statickej web stránky,
 • oveľa jednoduchšie na update,
 • nový a pravidelný obsah láka nových zákazníkov a napomáha pri SEO,
 • možnosť fungovania ako systém pre kolaboráciu návštevníkov.

Keď sa pozrieme na nedostatky dynamickej stránky, určite sa odzrkadľuje vyššia investícia, sú totižto len dva:

 • pomalšie/drahšie na vytvorenie,
 • hosting je finančne náročnejší.

Pre koho sú tieto stránky?

Pri porovnaní bolo jasné, že základným kameňom rozhodovacieho procesu sú financie. Ak ste veľká firma, nebodaj medzinárodná, určite je nutná dynamická stránka. Ak však viete, že postačí aj statická a svoju prácu urobí, nie je v tom žiadny problém.
Akú stránku má Vaša firma? Ste spokojní s voľbou a oplatila sa daná investícia, či by ste radšej presedlali na inú alternatívu?