Creative studio
Kontakt

Stránka s registráciou alebo bez?

  • 21. októbra 2019
  • lukas

Internetová registrácia na webstránke mnohým užívateľom pripomína typické vypĺňanie papierov na úradoch.

Častokrát sa stáva, že si to počas registračného procesu človek rozmyslí a jednoducho stránku opustí, napriek tomu, že by si z nej rád niečo zakúpil. Faktom je, že až 11% ľudí si registráciu rozmyslí, alebo údaje nevyplní úplne, či dokonca nepravdivo. Čo je za tým? Je to veľmi jednoduché.

Registrácia je proces, ktorý je úzko spätý s internetovým predajom a vo všeobecnosti so získavaním lojality užívateľa. Formovanie takého vzťahu však musí byť na profesionálnej úrovni a je to práve nezvládnutý a nepriehľadný registračný proces, ktorý privádza mnohých ľudí k frustrácií. Pokiaľ má vaša stránka za úlohu prilákať a získavať dlhodobých zákazníkov s cieľom predaja, určite je stránka s registráciou tou správnou voľbou. No ako je vám už teraz jasné, nejde vždy o jednoduchý proces. Správna registrácia potrebuje mnoho optimalizácií a veľmi premyslenú formu. Musí byť rýchla, jednoduchá a intuitívna. Tento článok vám dá pár tipov ako na to.

Povedzte prečo

Jedným z najefektívnejších prístupov je vybudovať si hodnotu ako vďaku za registráciu. Jeden zo známych startupov menom Mint jednoducho počas registrácie oznámil na svojej stránke jednoduchou tabuľkou, čo čaká užívateľa po registrácií. Rôzne benefity, newslettery či dokonca e-booky zadarmo sú úžasnou protihodnotou za informácie o vašom e-maile.

Vynechajte, čo sa dá

Ako som spomínal na začiatku, registrácia sa má týkať len tých najpodstatnejších informácii. Všetko, čo vám nepomôže k trakcii zákazníkov je absolútne prebytočná informácia. Pokiaľ sa však na niečom v týme neviete zhodnúť, ideálnym riešením je ponechať možnosť vyplnenia na samotnom užívateľovi. Ďalším dôležitým krokom je skupinkovať informácie podľa logickej náväznosti. Verím, že aj vy ste sa mnohokrát stretli s absolútne zmäteným zoradením krokov pri registrácií. Ide síce o primitívnu, no fatálnu chybu s katastrofickým scenárom.

Bezpečnosť je prvoradá

Ideálne pred samotným začiatkom registrácie je dobré oboznámiť užívateľa s informačnou politkou vašej stránky. Inak povedané, je nutné oznámiť ako bude s jeho informáciami naložené. Touto formou sa tak predíde akýmkoľvek nedorozumeniam a funguje výborne aj na nadviazanie dôvery medzi užívateľmi a stránkou samotnou. Ruka v ruke s takýmto oznámenim idú informácie, ktoré zdelia, aké nástroje stránka používa na ochranu užívateľových informácií.

Heslo je samozrejmosť

V otázke hesla sa vrátim k bezpečnosti. Pri výbere hesla treba stanoviť jasné a striktné kritéria, aby sa predišlo krádeži hesla. Niečo také môže naopak ublížiť vzťahu k zákazníkovi. Na druhej strane treba vynechať absurdné požiadavky ohľadom hesla, ktoré by v očiach užívateľov mohli vyvolať frustráciu. Treba taktiež myslieť na to, že pri strate hesla, je nutné vytvoriť také podmienky, ktoré  z procesu prinavrátenia hesla užívateľovi urobia bezbolestnú záležitosť.

Iná forma registrácie

Pokiaľ sa vám klasická forma registrácie zdá byť jednoducho mimo trendov a príliš komplikovaná, je tu aj iná možnosť. S popularitou sociálnych sietí prišla možnosť registrácie vďaka sociálnym sieťam samotným. Ide o proces, ktorý zaberie doslova pár sekúnd a vyžaduje si dva kliky. V dnešnej dobe ide o veľmi rýchlu a populárnu formu registrácie, ktorú si drvivá väčšina zákazníkov obľúbila.

Ako sa rozhodnúť? 

Otázkou stále ostáva: Je pre vás stránka s registráciou to správne riešenie? Pokiaľ máte podnikateľský zámer s vašou webstránkou, je nutné nejakou formou získať zákazníkove informácie. Ak však máte iné plány ako marketingové a predajné, registrácia môže byť len zbytočnou záťažou a môže práve užívateľov odpudzovať. Je nutné si túto otázku položiť pred samotným spustením registrácie a treba si ju zodpovedať s najlepším vedomím a svedomím.