Creative studio
Kontakt

Súboj: tlačená vs. online reklama

  • 7. marca 2017
  • Martin Vasiľ - brand director
Súboj: tlačená versus online reklama - h24 STUDIO

Novodobá online reklama je najsofistikovanejšia forma inzercie, ktorá búra všetky štandary tlačenej reklamy. Ak sa tieto dve alternatívy.

Nachádzanie efektívnych spôsobov ako propagovať a vytvoriť kvalitnú marketingovú kampaň je pre firmu vždy strastiplná odysea. Tlačená a online reklama sú najbežnejšie alternatívy reklamy. Obe z nich majú výhody, či nevýhody. Niektoré firmy používajú dokonca oba spôsoby naraz aby svoju kampaň obzvláštnili. Pozrime sa spolu na detaily!
 

Tlačená a online reklama – plusy a mínusy

Prvou vecou, ktoré diferencuje tlačenú respektíve online reklamu je jej dosah. Online reklama sa nachádza prevažne na webstránkach, ktoré navštevujú denne tesíce ľudí z celého sveta. Zákaznícka platforma je naozaj široká a rýchlosť akou sa šíri online reklama, zatiaľ vo svete marketingu nemá obodobu. Na druhej strane je tlačená reklama trochu ťažkopádna. Distribúcia novín, či listov je skôr vecou minulosti. Dosah tlačenej reklamy je oproti jej online verzii dokonca zanedbateľný. Špecificky pre firmy, ktoré sa zameriavajú na konzumentov ako takých, bez značnej segmentácie je tlačená reklama pasé.
Na druhej strane je tlačená reklama zaujímavá z pohľadu malých, lokálnych firiem. Pre takéto biznisy má zmysel uskutočniť reklamu pomocou novín a inej formy tlačenej inzercie. Malé firmy sa väčšinou upriamujú na istú skupinu zákazníkov a striktne segmentujú konzumentov. V prípade online reklamy, však nič nezaostáva. Target marketing je v online sfére na veľmi sofistikovanej úrovni a vždy si nájde to správne publikum. V tomto prípade by som napriek zjavným nedostatkom zvolil online reklamu. Mnohé špecifické webstránky sa upriamujú len na jeden segment zákazníkov. Ak je tento segment totožný so zákazníkmy podniku, podnik môže so stránkou nadviazať jednoducho spoluprácu, ktorá bude oveľa efektívnejšia ako jej tlačená obdoba.

Spájanie zákazníkov

Úlohou marketingove kampane nie je len vytvoriť meno firme a vniesť brand to myslí potencionálnych zákazníkov. Netreba zabudnúť na samotný predaj. Na internete je veľmi jednoduché si kúpu produktu jednoducho rozmyslieť a opustiť webstránku. Mnohé zdroje uvádzajú, že podobný scenár sa nedá s tlačnou reklamou urobiť a človek teda musí stráviť viac času pri prezeraní reklám v novinách. Opäť by som oponoval. Myslím si, že takéto tvrdenie je už prežitok. Sú rôzne možnosti ako optimalizovať a zjednodušovať proces nákupu na internete spôsôbom, ktorý netrvá viac ako minútu. Zároveň je tento proces intuitívny a jednoduchý, priam primitívny. Prečo teda listovať v časopisoch, keď si vás váš vysnívaný produkt nájde na internete sám?

Financie

Marketing je investícia. Z pohľadu online reklamy je jednoduché si stanoviť limit, ktorý chcete investovať do tejto formy reklamy. Keď sa rozhodnete investovať 50 eur, tento limit neprekročíte až kým ho sami nezmeníte. Efekt však bude priamo úmerný výške investície a bude si vyžadovať oveľa viac optimalizácie. Tlačená forma je vo všeobecnosti drahšia, no vie prilákať stovky zákazníkov bez dodatočnej investície. Osobne by som opäť upriamil pozornosť na možnosť search engine optimization  (SEO), ktorá má v sebe „návod” ako dosiahnuť požadovaných výsledkov. Ak vaša online reklama nefunguje, zmeňte kľúčové slová, poradie slov, počet slov. Skúste to urobiť s tlačenou formou a vyjde vás to draho.
V mojich očiach je tlačená forma reklamy hrou gigantických korporácií, ktoré nemajú tendenciu vysokej segmentácie. Upriamujú sa takpovediac na každého. Online reklama vie byť precízna ako laser. Stačí sa opýtať samého seba. Kto je zákazník, ktorého potrebujem osloviť?