Creative studio
Kontakt

Výhody prepojenia tradičného marketingu s digitálom

  • 10. septembra 2019
  • Martin Vasiľ - brand director

Na internete nájdete viac než 10 000 článkov o tom, ako digitálny marketing valcuje tentradičný. Súperenie medzi dvoma svetmi marketingu však prestáva byť témou dňa. Dnes sa už hovorí o tom, ako úžasne sa dajú tieto alternatívy prepojiť, aby vznikli lepšie kampane s vyššou úspešnosťou.

Nie je to výhradnou doménou svetových značiek. Prepojenie tradičného marketingu s digitálom prinesie mnoho výhod akejkoľvek firme.

Digitálny marketing – studňa informácii

Začnime tým najdôležitejším. Každú kampaň alebo marketingovú stratégiu musí predchádzať nejaký výskum. Trh, cieľová skupina a komunikačné kanály sú niečo, čo nesmie utiecť vašej pozornosti.
Keďže ľudia veľmi radi o sebe zdieľajú informácie na sociálnych sieťach, digitálny marketing je úžasným nástrojom na zber informácií. Tieto informácie je neskôr možné použiť v tradičnom marketingu.
Aké to má výhody prepojenie tradičného marketingu s digitálom? V prvom rade ušetríte veľa času a v prípade tradičného marketingu aj veľa peňazí. Viete si predstaviť, že urobíte takýto experiment s billboardmi? Pravdepodobne si okamžite vyprázdnite peňaženku. V online svete vás to nebude stáť viac ako pár eur.

prepojenia makretingu
Rozhodnutia založené na dátach sú základným kameňom dobre optimalizovanej kampane.

A/B testovanie trochu inak

Testovanie formou A/B sme vám predstavili už viackrát. Málo ľudí však vie, že istý spôsob tohto testovania sa robí aj v príprave pre kampaň tradičného marketingu.
Robí sa to veľmi jednoducho. Akonáhle sa vďaka využitiu digitálneho marketingu zozbierajú dáta, vytvorí sa kampaň pre obe formy marketingu. Samozrejme, digitálna a tradičná forma kampane sa budú odlišovať.

Na tomto obrázku môžete vidieť hneď niekoľko značiek, ktorým sa darí prepojiť formy marketingu v zmysluplnú kampaň.

Zmena nastáva v tom, že sa testovanie najprv spustí v digitálnej forme a následne sa analyzujú reakcie cieľovej skupiny. Je samozrejmé, že ľudia reagujú inak online ako reagujú v aute, keď vidia billboard. No zozbierané dáta vedia veľa povedať o forme reklamy, správe reklamy a kreatívnej stránke. Toto sú veci, ktoré dokážu zlepšiť aj váš tradičný marketing.

Relevancia, hodnota, kreatíva

Všetky 3 dôležité aspekty marketingovej kampane zlepšíte, ak rozumne spojíte online a tradičný marketing. Od začiatku merajte správne hodnoty a správne vyhodnocujte.
Na výsledkoch sa to určite odrazí.