Creative studio
Kontakt

Prečo musí mať každá firma dizajn manuál?

  • 18. mája 2017
  • Martin Vasiľ - brand director
Tvorba dizajn manuálu - prečo by ju mala firma podstúpiť? - H24 STUDIO

Nie je to pravidlom, no my vieme, že každá firma by mala mať k dispozícií dizajn manuál. Prečo a aké benefity so sebou prináša dizajn manuál.

Dizajn manuál, to je veľmi užitočná vec, pre akúkoľvek firmu, ktorá sa stará a dbá o svoj firemný vizuálny štýl. Nie nadarmo sa predsa hovorí: „Ak firma nemá web, ako keby ani neexistovala. ”Pravda je však taká, že web stránka zďaleka nie je všetko. Tie najlepšie a najpokrokovejšie firmy si vytvárajú celé korporátne identity, ku ktorým patrí niekoľko elementov. Ako názov hovorí, dizajn manuál je akýmsi prehľadom k vizuálnemu štýlu, ktorý si nechá firma vytvoriť a na základe ktorého robí do budúcna vizuálne úkony. To je dôvod prečo je tvorba dizajn manuálu tak dôležitá.
Čo všetko sa ale skrýva pod pokrievkou takéhoto manuálu?

O dizajn manuáli

Ak by sme mali dizajn manuál opísať v skratke, je to súhrn pravidiel vizuálnej komunikácie spoločnosti. Po vytvorení istého firemného vizuálneho štýlu, prichádza popritom aj ku tvorbe istých pravidiel, na základe ktorých firma komunikuje práve pomocou daného štýlu. A v tom práve dostáva tvorba dizajn manuálu význam.
V čom spočívajú hlavné výhody dizajn manuálu? Dovoľte nám spomenúť zopár bodov:

  • napomáha pri dodržiavaní kodifikovaných grafických vizuálnych riešení,
  • predstavuje ochranu pred svojvoľnou a neodbornou modifikáciou vizuálneho štýlu,
  • je prevenciou pred neželanými zmenami,
  • predstavuje spoločnosť ako konzistentný celok v otázkach grafickej komunikácie,
  • pomocou dizajn manuálu sa môže firma jasne odlíšiť od konkurencie,
  • v neposlednom rade je podkladom pre dizajn, ktorý nepodlieha trendom a je unikátny.

Toľko v skratke o výhodách vlastnenia takéhoto manuálu. Svoj potenciál odkrýva hlavne v rukách ľudí, resp. zamestnancov, ktorí zabezpečujú propagáciu a marketing firmy.
Hlavným stavebným kameňom dizajn manuálu je vizuálny štýl. Známy aj pod menom korporátna identita patrí medzi najefektívnejšie marketingové nástroje. Predstavuje akúsi tvár a dušu firmy.
Pomocou vizuálneho štýlu sa prejavuje firma navonok, prezentuje sa svojim klientom a partnerom a rovnako funguje aj vo vnútri firmy. Najlepšie firemné identity dokážu vytvoriť konštantný obraz o firme a je dôkazom profesionality a kvality. Medzi najpodstatnejšie prvky korporátnej identity patria firemná kultúra, firemné hodnoty, tradície a štýl. Tak čo, ešte stále je pre vás tvorba dizajn manuálu zbytočná?

Čo ukrýva dizajn manuál?

V rámci vizuálneho štýlu sa manuál venuje primárne tvorbe logotypu. Aj preto nájdete samotný proces tvorby na samom začiatku dizajn manuálu.
Vo svojej podstate hovorí o spôsobe a dôvodoch tvorby daného loga firmy. Žiadne logo totižto neobsahuje dané tvary, farby či symboly bezdôvodne. Tvorba logotypu sa preto venuje zodpovedaniu základných otázok ohľadom loga a elementov, ktoré obsahuje.
Keďže 95% firiem používa jednu, maximálne dve farby vo svojom logu, je nutné sa pozrieť na rozličné farebné variácie. Preto aj dizajn manuál obsahuje hneď niekoľko alternatív a to primárne z toho dôvodu, že je logotyp častokrát vytlačený na rozličný podklad a z rozličných materiálov, či farieb. Je nutné zaistiť, aby logotyp vynikol a komunikoval rovnakú správu na akomkoľvek umiestnení.
Jednotlivým verziám loga je ďalej v dizajn manuáli odporúčané aj to, že aké materiály by sa mali používať a kde vyniknú najlepšie.

Veľkosť a Ochranná zóna logotypu

Väčšina z vás, pravdepodobne, o tomto faktore loga nepočula, no vedzte, že aj logo má svoju ochrannú zónu. Princíp tejto zóny sa nevymyká akýmkoľvek štandardom a aj ochranná zóna loga má za úlohu ochrániť logo pred iným písmom, fotografiou, či iným grafickým prvkom. Dôvod je prostý. Viditeľnosť a čitateľnosť loga. Aj tento faktor v sebe zahŕňa tvorba dizajn manuálu, jasne definovaný a konkrétne stanovený pre dané logo.
Ako bolo už spomenuté. Logo firmy sa môže ocitnúť na nespočetnom množstve materiálov. Nejde však len o druh materiálu, ale aj o veľkosť. Aby sa udržal princíp čitateľnosti a jasnosti, venuje sa dizajn manuál aj odporúčanej veľkosti loga pri jednotlivých veľkostiach materiálov. Špecifickým prvkom je odporúčaný minimálny rozmer logotypu. Je presne určený na konkrétny typ tak, aby bol v každej situácií viditeľný.

Farby

Farby v otázkach logotypu hrajú nemalú rolu. Každá firma má možnosť si ich zvoliť sama, no istejšie je sa obrátiť na expertov. Dizajn manuál definuje tzv. korporátne farby a konkrétne farebné škály. Venuje sa taktiež doplnkovým farbám logotypu a v prípade digitálnej produkcie prichádza aj s odporúčaniami na farby v štýle gradient.

Písmo je dušou firmy

Za farbami nezaostáva ani typografia. Dizajn manuál presne stanovuje a opisuje základné písmo jednotného vizuálneho štýlu danej spoločnosti. Stanovuje font, teda štýl, a štýl v prípade zvýraznenia daného textu.
Tvorba dizajn manuálu ráta aj so situáciou, kedy nie je možné využiť základné písmo a stanovuje tzv. doplnkové písmo. Stanovuje ho primárne v prípade administratívnych tlačív a konkrétne opisuje štýl doplnkového písma.

Merkantilové tlačoviny

Ako prvý element z radu merkantilových tlačovín prichádza spravidla hlavičkový papier. Slúži ako univerzálna korporátna tlačovina. Dizajn manuál opisuje, akou formou je daná tlačovina vytlačená, na aký druh papiera a v akej forme sa na dokumentoch nachádza logotyp.
Manuál taktiež odporúča typografiu daného dokumentu a venuje sa aj jednotlivým veľkostiam písma, prekladu medzi riadkami a umiestneniu podpisu. Je hneď niekoľko dôvodov na takýto detailný opis. Predovšetkým sa však jedná o pedantný style guide a dôraz sa kladie na konzistentný štýl firmy.
Nasledujúcim prvkom je jednoduchá poštová obálka, ktorá slúži na bežnú korešpondenciu. Manuál vykresľuje ideálnu veľkosť dokumentov, ktoré si nájdu miesto v obálke. Opisuje taktiež jednotlivé prvky obálky, písmo, farbu a umiestnenie loga.
V neposlednom rade sa nezabúda ani na firemnú pečiatku. Tá slúži ako symbol prezentovania firmy a potvrdenie obchodných vzťahov. Manuál vykresľuje výzor danej pečiatky a na aké dokumenty sa daná pečiatka môže použiť.

Ikona

V samom závere sa nachádza kráľovský symbol firmy, ikona. Dizajn manuál sprostredkúva konkrétny výzor ikony danej firmy. Sprostredkúva taktiež využitie a na druhej strane odporúča, kde nevyužívať danú ikonu. Opäť má takýto opis korene v jednotnom firemnom štýle.

Tvorba dizajn manuálu a jej výhody

Ako ste sa mali možnosť dočítať, dizajn manuálu sa nedajú uprieť kvality a hlavne jednoduchý spôsob, akým aj vy dokážete dosiahnuť krásny, jednotný vizuál vašej firmy.
Korporátna identita je element, ktorým sa vyznačujú úspešné a hlavne autentické firemné kultúry. Otázkou však je, chcete sa k nim pridať?