Creative studio
Kontakt

Tvorba statickej webovej stránky

  • 21. júna 2021
  • lukas
tvorba statickej webovej stránky

Webová stránka je forma komunikácie v online svete. Vytvára platformu, kde môžete zdieľať svoje myšlienky, nápady, ponúkať informácie a služby či predávať tovar. Delíme ich na dynamické a statické. Práve druhú kategóriu môžeme považovať za tú, ktorá je jednoduchšiu. Ako sa tvorí, funguje a pre koho má význam?

Tvorba statickej webovej stránky

Jednoducho povedané statická webová stránka obsahuje akýkoľvek text alebo obrázok. Nie sú na nej zobrazené žiadne animácie ani prihlasovacie účty, nemôžu sa sem vkladať nijaké formuláre či databázy. Na rozdiel od dynamickej jej obsah ostáva rovnaký a jeho zmena by bola nerentabilná, pretože prevádzkovateľ by musel ovládať kódovací jazyk HTML. Celá tvorba statickej webovej stránky sa vyvíja v hypertextovom značkovom jazyku HTML alebo programovacom jazyku CSS.

Statická stránka sa hodí hlavne pre jednoduchšie weby, ktoré nie sú rozsiahle a nepotrebujú časté úpravy a zmeny. Každá jedna stránka vytvára samostatný súbor, ktorý má príponu *.html alebo *.php. Medzi statickými stránkami a podstránkami je možné sa pohybovať pomocou hypertextových odkazov alebo cez položky hlavného menu. Ide napríklad o vizitky na webe.

Výhody statickej webovej stránky

Ich využitie je určite praktické v prípade, že nehodláte aktualizovať obsah stránky alebo ho budete meniť len minimálne. Ďalšiu výhodu predstavuje malá náročnosť na hosting, čo v praxi znamená, že statické stránky môžu fungovať aj na hostingu, ktorý je zdarma. Dnes sú statické webové stránky už menej rozšírené, ale na účely prezentovania spoločnosti, či toho ktorého konkrétneho produktu úplne postačia.