Creative studio
Kontakt

Ako vyťažiť maximum z Google Analytics? (časť. 2)

  • 11. augusta 2016
  • Martin Vasiľ - brand director
AB Testovanie

Druhá časť sérii článkov o Google Analytics. Aktuálna časť sa venuje adaptácií rozličným typom zákazníkov, ako aj zákazníckemu lieviku.

Séria článkov sústrediaca sa na využitie Google Analytics je späť. S ňou sú späť aj ďalšie skvelé funkcie a tipy, ako tieto funkcie využiť. V prvej časti sme si povedali niečo o analýze zákazníka z časového a geografického hľadiska. Taktiež sme si spomenuli dôležitosť správneho stanovenia cieľov a dnes si svoje znalosti rozšírime. Optimalizácii totižto nikdy nie je dosť!

Adaptujte sa rôznym typom zákazníkov

Nie náhodou som v úvode článku v krátkosti zrekapituloval, čo už bolo spomenuté. Práve s rôznymi cieľmi, ktoré si stanovíte, úzko súvisí funkcia lokálneho získavania návštevníkov. Conversion rate, alebo aj hodnota prechodu/premeny návštevníka na zákazníka, je jednou z najdôležitejších metrík v rámci podnikania ako takého. Faktom však ostáva, že rovnaký prístup získavania zákazníkov neplatí nikdy vo veľkej miere a vždy je nutné svoj prístup istým spôsobom meniť, či sa prispôsobiť. Funkcia Local Conversion Data napomáha práve hodnotu prechodu, či premeny vyjasniť. Správanie zákazníkov sa od regiónu k regiónu mení a tak isto sa menia aj zákaznícke preferencie. Na základe tejto metriky od GA je možné zistiť, ako sa správajú potencionálni zákazníci na danom mieste a tým pádom môžete zatlačiť na ich „slabé stránky”. Veľa firiem nastolí inú cenovú ponuku, či akciu. Častokrát však stačí prísť s prispôsobeným marketingom pre danú oblasť, alebo zakúpenie si AdWords, ktoré sa zameriavajú presne na konkrétny región.
Na priloženom obrázku môžete vidieť úspešnosť stránky práve v spomenutých hodnotách premeny zákazínka od pridania predmetu do košíka až po konfirmáciu platby.
Google-Analytics-Funnel
Zdroj: kissmetrics.com

Zákaznícky „lievik”

V priamom kontakte s vyššie spomenutou funkciou je aj funkcia opisujúca takzvaný zákaznícky „lievik”. V anglickom jazyku je zaužívaný pojem custumer funnel. Takýto lievik môžete vidieť práve na obrázku hore. Funkcia Funnel Visualization vám veľmi jasným spôsobom ukáže všetky dôležité metriky, ktoré vykazujú správanie zákazníka krok po kroku. Takýto lievik je extrémne dôležitý a je nutné ho neustále optimalizovať. Častokrát sa totižto stane, že zákazník sa v strede procesu nákupu jednoducho prestane o produkt zaujímať, pretože si stránka pýta priveľa informácii, alebo nie je tento proces dostatočne sofistikovaný. Preto je Funnel Visualization funkciou, ktorú si firmy naozaj obľúbili. Tento nástroj totižto ukáže, v ktorom kroku opustí proces najviac zákazníkov, tým pádom firma vie, ktoré časti procesu je nutné prispôsobiť či zlepšiť. Je nutné spraviť tento proces veľmi intuitívnym, no častokrát firmy nemajú jasno, kde nastáva problém.

Čo čakať nabudúce?

V dnešnom článku sme sa venovali funkciám, ktoré stránkam pomáhajú zlepšiť proces získavania zákazníka, inými slovami, proces zvýšenia predajov. Nabudúce si spomenieme dôležitosť manévrovania užívateľa na stránke a povieme si o perfektnej forme testovania, ktoré je širokospektrálne aplikovateľné.