Creative studio
Kontakt

Ako vyťažiť maximum z Google Analytics? (časť. 8)

  • 25. marca 2017
  • Martin Vasiľ - brand director
AB Testovanie

Ôsma časť série o Google Analytics. Výber správneho jazyka a správnych slov je niečo, s čím vám samotný Google Analytics pomôže.

Jazyk, to nie je len forma komunikácie a spôsob vyjadrenia svojich myšlienok. Ide taktiež o nástroj ako zákazníka získať (copywriting) alebo aj spôsob upriamenia na cieľovú skupinu (národnosť). Má veľmi dôležitú úlohu na webstránke a môže ju buď obmedzovať, alebo naopak, špecifikovať.
 

Rozprávajte rečou vašich zákazníkov

Možno na prvý pohľad nevidíte úzke prepojenie jazyka s target marketingom, či zákazníckou retenciou, no istá súvislosť tam je. Pri použití funkcie Languages vám Google Analytics napovie materisnký jazyk (resp. jazyk prehliadača) vašich návštevníkov. Ak teda píšete v istom jazyku a zameriavate sa práve na komunitu jednojazyčných návštevníkov, zistíte, či sa vám darí.
Mnoho webstránok rozoberá problematiku, ktorá nepresahuje napríklad hranice štátu, komunity, či kultúry. Ak teda majú návštevníkov zväčša z inej oblasti, jednoducho o nich prídu. Preto je táto funkcia často používaná na analýzu dát v procese celkovej optimalizácie získavania zákazníkov. Nejde o jednoduchý proces, no ak ste jazykovo a pojmovo zameraný na istú skupinu ľudí, táto funkcia je nevyhnutná. Svoju rolu zohráva aj na web stránkach, ktoré majú viacjazyčný obsah, nie je ich veľa, no je nutné svoju pozornosť rozdeliť medzi všetky využívané jazyky. Ak teda nechcete prichádzať o návštevníkov, veľmi dobre skúmajte ich charakteristiky, aby ste nadobudli ich lojalitu.

Ako zistiť komu sa na vašej stránke páči?

Odpoveď? Jednoducho. Čísla neklamú, no treba im vedieť porozumieť. Lojalita návštevníkov je len ťažko dosiahnuteľná bez kvalitného obsahu s dobrou hodnotou. Visitor Loyalty je funkcia, ktoré vám ukáže metriky ohľadom počtu zákazníkov, ktorí vašu stránku navštívili raz a neskôr sa už nevrátili. Samozrejme, toto číslo chcete čo najviac minimalizovať. Je jednoduché toto číslo zistiť, no je náročné ho znížiť. Ako už bolo spomínané, tento proces začína výskumom vášho segmentu. Správanie zákazníka sa môže individuálne meniť, no isté skupinové charakteristické vlastnosti sa jednoducho nemenia. Musíte vášho návštevníka poznať na výbornú, aby ste nástroj zákazníckeho „lieviku” optimalizovali tak, aby boli dosiahnuté požadované výsledky.

Neklamte samých seba

V dnešnej dobe sa to už nestáva často, no u web stránok v rukách začiatočníkov ide častokrát o tvrdé ponaučenie. Exclude Internal Traffic je jednoduchá, no účinná funkcia, vďaka ktorej odstránite návštevnosť, ktorá je irelevantná. Mnohokrát vaša stránka zaznamená vysokú návštevnosť len vďaka tomu, že systém ráta vašu IP adresu, ale aj adresy iných administrátorov. Ide o tzv. mŕtvu návštevnosť, keďže nejde o plnohodnotného návštevníka. Vďaka vyššie spomenutej funkcii však odstránite z počtov všetky nepotrebné IP adresy a máte jasnú predstavu o tom, ako je vaša stránka populárna.
Veľmi citlivo s týmto filtrom treba narábať pri komunikácii s médiami, investormi či potencionálnymi inzerentmi.

Čo čakať nabudúce?

Teraz, keď už viete základy dosiahnutia zákazníckej lojality je nesmierne dôležité zistiť aký podiel majú rozličné skupiny návštevníkov na aktivitách na stránke. Ponoríme sa viac do kvalitu obsahu, ktorá je pri lojalite a návštevnosti tak veľmi dôležitá a načrtneme si ako sa ku kvalitnému obahu dostať.