Creative studio
Kontakt

Vytvorenie firemnej brožúry

  • 17. júla 2020
  • lukas

Firemná brožúra má pre účely propagácie akejkoľvek spoločnosti svoje nezastupiteľné miesto. Spolu s katalógmi, správami, bulletinmi a inými druhmi firemnej prezentácie tvoria dôležitú súčasť poskytnutia informácií a reklamy.

Príprava takýchto materiálov si preto vyžaduje isté zručnosti. Je síce zvládnuteľná aj zdatnejšími užívateľmi rôznych programov, ale ak chcete, aby vaša prezentácia bola na čo najprofesionálnejšej úrovni je lepšie nechať to na odborníkov, ktorí majú skúsenosti s technickou stránkou prípravy. Vytvorenie firemnej brožúry je pre nich kus umenia.

Význam brožúry pre firmy

Brožúra má pre firmy veľký význam a špeciálne miesto v rade ostatných reklamných produktov ako sú letáky, vizitky či katalógy. Obsahuje všetky potrebné informácie o vašej spoločnosti, jej činnosti, ponúkaných produktoch alebo službách. Býva vytvorená v praktickej kompaktnej veľkosti a zákazník si ju môže zobrať domov. Netreba podceňovať silu a zmysel firemnej brožúry. Poskytuje základné informácie o vašej spoločnosti, na základe ktorých si môže klient vytvoriť obraz.

Vzhľad brožúry

Vzhľad firemnej brožúry a jej veľkosť môžu byť rôzne. Najčastejšie je tlačená na papier štandardnej veľkosti A4, ktorý sa po vytlačení poskladá ako harmonika a vznikne podlhovasté leporelo s tromi stranami, ktoré bývajú popísané zo všetkých strán. Známe sú aj šablóny brožúr veľkosti A5, ktoré vyzerajú ako kniha a bývajú zopnuté zošívacou sponou. Jednoduchšie brožúry sú dvojstranové na prehnutom papieri. Podľa požiadaviek klienta je dnes celkom bežné použiť aj papier netradičných rozmerov. Brožúry je možné tlačiť na papier rôznej kvality a gramáže. Môžu byť doplnené laminovaním a použité rôzne aj metalické farby. Výber vzhľadu záleží od účelu, na aký bude slúžiť a od toho, či tam chceme umiestniť len text alebo aj obrázky. Pri kvalitných a moderných firemných brožúrach sa žiada použitie obrázkov, ktorými je text doplnený.

Na čo všetko je potrebné dbať pri vytváraní brožúry pre firmy

Ak chce byť firma v podnikaní čo najúspešnejšia je dôležité dať si záležať na tom ako vyzerajú jej prospekty. Brožúra by mala byť čo najadresnejšia a smerovať na cieľovú skupinu, pre ktorú je venovaná. Určite by tam nemal chýbať názov spoločnosti, jej logo a kontaktné údaje. Mala by byť prehľadná,  jednotne členená do samostatných častí oddelených nadpismi. Ak si to situácia vyžaduje netreba sa báť využívať grafy aj tabuľky.

Samozrejmosťou sú už spomínané obrázky a fotografie, ktoré musia byť vhodne rozložené, aby ich tam nebolo priveľa a nepôsobili chaoticky. Fotografie by mali byť nafotené vo vysokej kvalite  Dnes býva využitý najmä moderný dizajn, ktorý charakterizuje minimalizmus a tlmené farby, ale tieto charakteristiky záležia od smerovania firmy a jej typických farieb. Fantázii sa medze nekladú, prioritou ostáva, aby vyzerali moderne a dizajnovo.

Brožúra je pre poznanie zamerania firmy významným médiom

Každá spoločnosť by pri sebaprezentácii nemala opomenúť dôležitosť brožúry, na základe ktorej dostane klient odpovede na všetky podstatné otázky. Jej profesionálne spracovanie je kľúčom k úspechu. Okrem printovej brožúry, ktorej sme sa venovali na predchádzajúcich riadkoch sú dnes v kurze hlavne digitálne. Vytvorenie firemnej brožúry si vyžaduje ešte náročnejšie postupy a spôsoby.

Bývajú taktiež veľmi adresným typom sprostredkovania informácií o spoločnosti. Ak chcete urobiť Váš biznis úspešným dajte si teda záležať na vzhľade a obsahu svojich propagačných materiálov.