Creative studio
Kontakt

Svetová webdizajnérska školská elita

  • 17. augusta 2016
  • Martin Vasiľ - brand director

Má pre web dizajnéra zmysel navštíviť univerzitu? Ak áno, ktoré školy ponúkajú pre nádejných dizajnérov tie najkvalitnejšie programy.

Bez akýchkoľvek pochýb môžeme jasne napísať, že web dizajn je jeden z najrýchlejšie rastúcich odvetví, ktoré láka vďaka možným ziskom čoraz viac šikovných, aj menej šikovných podnikavcov. Ponuka je širokospektrálna, no ešte stále nevie vo svete pokryť všetky požiadavky od firiem, ktoré web dizajn potrebuje.
Možno aj preto sa čoraz viac hodnoty prikladá školám, ktoré majú otvorené programy práve pre budúcich web dizajnérov. Nanešťastie, ani jedna z nasledujúcich škôl sa nenachádza v našich končinách. No schválne, aké školy by ste mali navštíviť, ak chcete mať zaručenú budúcnosť vo web dizajne?
 

Full Sail University

Full Sail univerzita na americkej Floride je škola so širokým zameraním. Mix zábavy, médií a umení už pred rokmi predostreli skvelý základ práve pre odbor web dizajnu. Program ponúkaný touto školou sa skladá z 21 mesiacov driny na rozličných prvkoch ako webové rozhranie a použiteľnosť, dizajnovanie základných webových atribútov, optimalizácia, či práca s databázami.
Aby toho nebolo málo, Full Sail ponúka aj úctyhodné množstvo kurzov a workshopov zameraných na web dizajn v rámci smartfónov. Tento kurz je raritou a škola sa ním neustále pýši.
 

Santa Clara University

Opäť sa jedná o americkú univerzitu. Program tejto univerzity spočíva nie len v technologických a kreatívnych aspektoch web dizajnu, ale aj všeobecné sociologické pochopenie toho, ako ľudia pracujú s webom samotným. V prvom rade sa študenti naučia pochopiť infraštruktúru webu a ako je nutné ho obhospodarovať. Neskôr sa prikladá dôraz na obsah, ktorý musí byť lákavý, no musí vyvolať diskusiu a nezabúda sa ani na vizualizáciu.
V Santa Clare má vedenie unikátny, priam holistický prístup k učeniu web dizajnu. Bez pochýb ide o jednu z top 3 najlepších škôl a fakt, že je lokalizovaná priamo v Silicon Valley, z nej robí, pravdepodobne, tú najsľubnejšiu voľbu.
 

DeVry University

Nasledujúca univerzita vyniká alternatívnejším prístupom. Ponúka dva tituly v oblasti web dizajnu, ktoré je možné spojiť s odbormi typu webového grafického dizajnu, či multimediálneho dizajnu so špecializáciou na web dizajn. Škola prikladá dôraz na vybudovanie akejsi súťaživosti a zakladá si na tom, že sa jej študenti v priemysle nestratia.
Študentom sú predkladané rozličné výzvy. Budovanie dynamických stránok s animáciami, videami a rozličnými interaktívnymi prvkami je samozrejmosťou. Práve toto, podľa samotnej univerzity, pomôže jej študentom vybudovať si portfólio, ktoré uchváti nemalé množstvo firiem.
 

A čo my?!

Z článku sa už každý dovtípil, že každá zo škôl sa nachádza v USA. Našťastie, ešte stále nie je pravidlom, že zamestnávateľ zamestná web dizajnéra na základe jeho teoretických znalostí. Web dizajn patrí medzi odbory, kde skúsenosti predčia akýkoľvek titul, či diplom. Malo by to tak ostať?